Navigace v seriálu

Základní charakteristika

Parametry a funkce blesku

Vyvážení bílé a blesk

Expozice s bleskem

Kdy blesk vypnout

Blesk jako jediné světlo

Vyvážení blesk/pozadí

Blesk v interiéru

Příslušenství a makro blesky

Dálkové řízení blesků

          Blesk - 10. dálkové řízení (odpalování) blesků

Čelní světlo blesku a vzhled fotografií, které toto čelní světlo vytváří, je limitem práce s bleskem připevněným na fotoaparátu. Odraz situaci v interiéru výrazně zlepší, lepší plasticitu snímku však také nezajistí. Řešení je oddělit blesk od fotoaparátu a získat tak svobodu ve směru svícení.

Vše jako v tomto seriálu a ještě mnohem více, navíc i s řadou praktických ukázek a s modelkou, se dozvíte na kurzu Mistrovství práce s externím bleskem, který pro Vás lektoruji. Termíny a podrobnosti se dozvíte zde.

  dálkové odpalování blesků

V dobách programových blesků, které komunikovaly s fotoaparátem jen na úrovni spouštěcího X kontaktu, byla na trhu celá řada příslušenství sloužícího k propojení fotoaparátu a blesku na větší vzdálenost. Avšak v dnešní době, kdy jsou blesky vybaveny sofistikovaným TTL měřením s předbleskem, je třeba zajistit složitou komunikaci těla fotoaparátu s bleskem, a tak se použití tohoto příslušenství velmi zredukovalo. Při dálkovém spouštění blesků se zachovaným TTL měřením je totiž třeba použít obvykle značkové příslušenství. Použijete-li příslušenství umožňující jen prosté dálkové odpálení, tak je nutné se TTL měření vzdát a sílu záblesku nastavit na každém použitém blesku ručně.

Oddělením blesku od fotoaparátu získá fotograf svobodu ve směrování světla a tím i svobodu v řízení směru stínů a odlesků. Např. boční světlo vytvoří díky stranovým stínům mnohem plastičtěji vypadající předmět. Oddělením blesku od fotoaparátu také vznikne možnost umístit na blesk i poměrně rozměrné příslušenství - například fotografický deštník - a tím dramaticky zlepšit kvalitu světla blesku. Fotograf tak dostane pod kontrolu nejenom směr stínů a odlesků, ale i jejich kontrast a difúzi.


Velkou výhodou dálkového spouštění blesků je, že jimi můžete rychle vytvořit improvizované studio i v exteriéru a tedy bez 230 V.

1. Systémový blesk na fotoaparátu
Čelní světlo blesku dobře prokreslí obličej, dá očím živé odlesky ale nevytvoří na tváři téměř žádné pozvolné stíny, čímž tvář zploští. Naopak za objektem vytvoří typickou stínovou siluetu. Tvář se poměrně dost leskne i přesto, že modelka byla silně napudrována.

2. Systémový blesk mimo fotoaparát 45° zleva
Blesk nyní svítí modelce zleva do tváře a díky 45° úhlu začíná pěkně modelovat obličej. Malý blesk ale opět vytváří např. pod bradou ostré stíny.

3. Systémový blesk mimo fotoaparát 45° zleva
+ fotografický deštník
Velká plocha světla z deštníku silně změkčí stíny (srovnej s 2 výše) a současně boční světlo pěkně modeluje a kreslí. Plošně velké světlo i výrazně zlepší odlesky na pleti.

4. Systémový blesk mimo fotoaparát 45° zprava
Tento úhel není příliš vhodný, světlo svítí "do ucha" modelky a nikoliv do obličeje. Současně se opět objevují vzdálené ostré stíny na pozadí.

5. Systémový blesk mimo fotoaparát 45° zprava
+ fotografický deštník
Problém se stíny a odlesky podobně jako u 3 mizí, boční světlo je však hodně dramatické a vyhasíná levá část obličeje.

Jak blesk dálkově ovládat

Při dálkovém odpálení blesku je třeba si položit zásadní otázku, zda chcete nebo nechcete aby pracovalo automatické TTL měření expozice bleskem. Pokud pracovat nebude a dálkové odpálení se bude redukovat na pouhé TEĎ při stisku spouště, bude logicky nutné nastavovat sílu záblesku každého použitého blesku (nemusí být na scéně nutně jen jeden) zcela ručně. To vylučuje reportážní styl snímání a každý snímek vyžaduje expoziční přípravu. Propojení blesků s fotoaparátem však bude jednoduché. Pokud ovšem TTL měření expozice bleskem automaticky pracovat má, je nutné zabezpečit čilou a sofistikovanou komunikaci fotoaparát - blesk, což obvykle vyžaduje použit značkové příslušenství.

 

Bez TTL měření

S TTL měřením

Kabelem

Jednoduchý dvoužilový kabel, téměř libovolná délka

Speciální kabel, omezená délka

Opticky

Lze, spouštění ale komplikuje předblesk

Značkové příslušenství, interní blesk

Radiově

Typické pro studiové blesky

Speciální příslušenství

Možnosti jak dálkově odpalovat blesky v závislosti na TTL měření.

  Kabelem


Kabelem bez TTL měření

Spustit dálkově blesk kabelem bez TTL měření není velký problém. Drtivá většina blesků se odpálí při zkratování určených kontaktů na své patici. Pomocí jednoduchého příslušenství (kostičky) je tak možné vyvést tyto kontakty do kabelu a tak je snadno propojit s fotoaparátem.


Kostička převede správné kontakty externího blesku na konektor a dále do kabelu a tak je možné jej dálkově spustit. Kostička by měla odpovídat typu blesku, řada blesků je však v tomto ohledu standardní a ctí prostý středový kontakt. Kostička má zespoda závit na stativ, čímž je možné blesk upevnit na stativ a dobře s ním manipulovat.
 


Cílem je např. umístit blesk na stativ a současně před něj uchytit fotografický deštník, čímž dojde k výraznému zvětšení plochy jeho světla. S bleskem na stativu a s deštníkem se současně skvěle manipuluje.


K tomu může sloužit velmi praktická kostička Hama. Zespoda má závit na stativ, dále díru na upevnění deštníku a nahoře úchyt na blesk.

Na straně fotoaparátu je potom možné použít přímo PC sync konektor je-li jím fotoaparát vybaven nebo opět pomocí jednoduchého příslušenství si PC sync konektor "vyrobit" z patice pro blesk. Dojde tak vlastně k dálkovému kabelovému propojení středového kontaktu fotoaparátu se středovým kontaktem blesku a tím k dálkovému spouštění blesku. Opět pomocí jednoduchého příslušenství je možné rozbočit kabel na více stran a tak ovládat i více blesků. Signál je přitom propojen zcela jednoduše paralelně. Středový kontakt však při stisku spouště sděluje pouze signál TEĎ a tak je jakékoliv jiné řízení vyloučeno. Výkon na blesku (či více blescích) je proto nutné nastavit ručně. Někteří výrobci (např. Sony) používají patici bez středového kontaktu, lze však pořídit adaptéry i pro ně.


Řada fotoaparátů má přímo PC sync konektor  na svém těle. Ten spustí blesky avšak bez TTL měření.
 


U těch fotoaparátů co PC sync konektor nemají není problém ho vyrobit z hot shoe patice. Potom již stačí jen PC sync prodlužovačka/rozbočovačka o téměř libovolné délce.

Odpálíte-li bez TTL měření kabelem další blesky a současně použijete blesk na fotoaparátu, tak TTL měření při předblesku změří potřebný výkon blesku na fotoaparátu jako kdyby další blesky neexistovaly (neví o nich)! Jejich světlo se potom do ostré scény jednoduše přidá a tak může snímek snadno skončit přeexponován. V tomto režimu je tedy typické, že se blesk na fotoaparátu nepoužívá či je také nastaven do manuálního měření expozice.

Pozor na napětí!
Protože je TTL měření zcela vyřazeno, je možné použít blesky jakýchkoliv značek, typů i stáří. Jediné co po blesku potřebujete je jeho blesknutí na povel z kabelu. U starších blesků však dejte velký pozor na spouštěcí napětí. Starší blesky mohou totiž mít na svém středovém kontaktu i poměrně vysoké napětí, které moderní fotoaparáty nemusí na své patici pro blesk či na PC sync konektoru vydržet. Tento problém však hrozí jen u velmi starých blesků. Jak je na tom váš blesk můžete najít např. zde.

Kabelem s TTL měřením
Dálkové odpálení blesku kabelem se zachovaným TTL měřením vyžaduje použít kabel, který k blesku přivede všechny kontakty z hot shoe patice. Díky tomu TTL měření zůstane zachováno, délka kabelu je však omezena na několik málo metrů. Například Canon nabízí podobný kabel o maximální délce 100 cm, na trhu lze však najít neznačkové kabely větší délky.


Pro zachování TTL měření je nutný specializovaná vícežilový kabel a díky čilé datové komunikaci je jeho délka omezena. Na trhu jsou i kabely schopné řídit 2 a více blesků.

  Opticky


Opticky bez TTL měření
Optické spouštění podřízených blesků bylo dříve velmi oblíbené. Pracuje na jednoduchém principu a sice že světlo řídícího blesku umístěného na fotoaparátu způsobí prudký impulsní nárůst světla na scéně na který čekají čidla podřízených blesků. Jakmile čidlo podřízeného blesku identifikuje tento nárůst světla, blesk se odpálí. Některé blesky mají tuto funkci přímo vestavěnu, ty ostatní ji snadno získají pomocí jednoduché kostičky, která má výše zmíněné čidlo a spustí blesk pomocí běžného středového kontaktu. Světlo podřízeného blesku nebo i více podřízených blesků se potom přidá do scény ke světlu běžného blesku. Je proto praktické výkon spouštěcího běžného blesku na fotoaparátu silně stáhnout, aby jeho čelní světlo příliš nezasahovalo do scény.


Optické spouštěče blesků pracují na jednoduchém principu, kdy čidlo hlídá prudký nárůst světla na scéně a tím spustí svůj blesk. Zespoda kostičky je závit na stativ.

V poslední době se však masově používá TTL měření s předbleskem a tím je použití této jednoduché metody vyloučeno či přinejmenším silně zkomplikováno. Podřízené blesky totiž spustí již měřící předblesk a podřízené blesky potom chybí při hlavním záblesku. Kostičky a jejich čidla by totiž musely reagovat až na druhý záblesk, což jejich konstrukci velmi komplikuje. Tuto metodu lze tedy použít jen v případě, že spouštěcí blesk na fotoaparátu je možné přepnout do manuálního režimu, tím zcela vypnout jeho TTL měření a tím vypnout i předblesk. Naštěstí to většina externích blesků a i řada interních blesků DSLR umožňuje.


I interní blesk většiny moderních DSLR lze přepnout do manuálního módu, kdy se předblesk neprovádí. To je ideální právě pro optické spouštění dalších blesků.


Výkon interního blesku je potom vhodné silně stáhnout (třeba až na 1/32 jeho výkonu), aby sice spustil další blesky ale do scény moc nepromluvil.

Opticky s TTL měřením
Renomovaní výrobci nabídly profesionální systém pro dálkové odpalování blesků, v kterém jsou schopni zachovat plné TTL měření a to i pro více podřízených blesků. Z důvodu problematického schvalování provozu radiových zařízení v různých zemích je oblíben zejména optický/infračervený systém. Ten pro kompletní odpalování podřízených blesků včetně TTL řízení expozice s předbleskem používá běžné (obvykle infračervené) světlo, které je možné používat bez schvalování kdekoliv na světě.


Typické uspořádání dálkového systému více blesků. Na fotoaparátu je řídící blesk či jednotka, která infračerveně komunikuje se všemi blesky na scéně.

Řada dnešních DSLR dokáže řídit podřízené blesky přímo svým interním bleskem. Pokud ale ne, tak je možné použít externí blesk s touto schopností, případně existuje speciální řídící jednotka, která se vkládá do patice pro blesk a která je schopna podřízené blesky řídit. Blesky rozmístěné po scéně potom musí být blesky stejného výrobce schopné s řídící jednotkou komunikovat. Optickým kanálem potom spolu blesky čile komunikují a tak je zachováno plné automatické TTL měření expozice pro všechny blesky, přičemž intenzita záblesku podřízených blesků může být rozdělena i nerovnoměrně.

Nevýhodou tohoto řešení je jeho vyšší cena a omezený dosah optického signálu (podobně jako dálkové ovládání televize). Moje zkušenosti jsou, že pokud na sebe blesky přímo vidí, je to v interiéru bez problémů, v exteriéru tak max. na 7-8 metrů. Problém je ale příslušenství - například fotografický deštník. Ten obvykle čidla blesků stíní, blesky na sebe potom nevidí a systém nefunguje. To se projeví tak, že po stisku spouště některé blesky prostě neblesknou. A to je docela otrava.

Canon
Canon dokáže řídit podřízené blesky přímo interním bleskem od modelu Canon EOS 7D (uveden na trh v listopadu 2009). Pro starší typy DSLR Canon případně pro modely bez interního blesku lze jako řídící jednotku použít externí blesky Speedlite 550EX, 580EX a 600EX nebo makroblesky MR-14EX a MR-24EX. Nebo existuje samostatná řídící jednotka (bez blesku) ST-E2. Jako podřízené blesky potom mohou pracovat blesky Speedlite 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX a 600EX.


Řídící jednotka Canon ST-E2 pro dálkové ovládání blesků fy Canon. Zasouvá se jako blesk do hot shoe patice a dokáže řídit 2 skupiny blesků. Řídící jednotka je přímo integrována v novějších DSLR (od 7D dále), v externích blescích Speedlite 550EX, 580EX, 600EX a v makroblescích MR-14EX a MR-24EX.

Nikon
Nikon dokáže řídit jeden podřízený blesk již od modelu D70 (2004) a více blesků potom od modelu D90 (2008). Pro starší typy DSLR případně modely bez interního blesku lze jako řídící jednotku použít externí blesky SB-800, SB-900 a SB-910 a nebo samostatnou řídící jednotku (bez blesku) SU-800. Jako podřízené blesky potom mohou pracovat blesky SB-R200, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910.


Řídící jednotka Nikon SU-800 pro dálkové ovládání blesků fy Nikon. Zasouvá se jako blesk do hot shoe patice a dokáže řídit 3 skupiny blesků. Řídící jednotka je přímo integrována v novějších DSLR (od D90 dále) a v externích blescích SB-800, SB-900 a SB-910.

  Radiově

Radiové odpalování blesků je nekomfortnější způsob, jak blesky dálkově odpalovat. Neplete se vám pod nohama žádný kabel a na rozdíl od infračerveného odpalování má větší dosah a nevyžaduje přímou viditelnost, takže nepřekáží žádné příslušenství.

Radiově bez TTL měření
U tohoto řešení se radiový přenos redukuje na pouhý přenos signálu TEĎ a tedy neumožňuje žádné TTL měření. Je to tedy obvyklý způsob, který se používá ve studiu ke spouštění studiových blesků. Rádio tedy pouze nahradí kabel diskutovaný výše.


Radiový odpalovač (vpravo) se zasouvá do hot shoe patice na fotoaparátu. Nahoru do přijímače (vlevo) se vkládá blesk a zespoda má závit pro upevnění na stativ. Nepřenáší ale žádné TTL měření, pouze signál TEĎ.

Radiově s TTL měřením
Radiový přenos plného TTL integroval Canon do svých nových blesků Speedlite 600EX-RT. Koncovka RT je důležitá, protože právě značí verzi blesku, který má vedle optického řízení i radiové. Radiový dosah je kolem 30 metrů a blesky na sebe nemusí vidět. Jako radiová řídící jednotka na fotoaparátu je možné použít buď opět blesk Speedlite 600EX-RT nebo samostatnou řídící jednotku bez blesku ST-E3-RT. Jako podřízenou jednotku a tedy vlastní řízený blesk je potom možné použít zatím jen Speedlite 600EX-RT.

Na trhu lze nalézt i alternativní systémy, které radiově přenáší plné TTL řízení blesků. Příkladem může být například americká firma Quantum a její FreeXwire systém.

  Závěr

Zisk pramenící z možnosti oddělit blesk od fotoaparátu je poměrně velký. Fotograf totiž získá svobodu při modelování scény světlem a svobodu v použití příslušenství na zlepšení kvality světla blesku. Bohužel řešení realizované externími blesky se zachovaným TTL měřením není nijak levné. Pokud se však rozhodnete oželet TTL měření a výkon na všech blescích počítat a nastavovat ručně, tak se dálkové spouštění velmi zlevňuje. Je potom dokonce možné použít i různé typy blesků a klidně i blesky starší.

Srovnání studiových světel se studiem postaveným z blesků
Závěrem uvádím modelový příklad jak postavit základní studio a kolik to stojí:

Electra Cadet studio set 300 Ws
Běžné blesky s TTL měřením

Sada obsahuje 2 studiové blesky 300 Ws,
2 stojany, 1 softbox a 2 deštníky.
2x Běžný blesk 2x 7.500,-
2x Stativ 2x 900,-
2x Fotografický deštník
+ 2x Držák (kostička)
2x 1.300,-
Celková cena 14.000,- s DPH Celková cena 19.400,- Kč s DPH
Pozn.:
- Bez radiového odpalování a tedy kabelem
o Vyžaduje 230V
- Těžký na přenášení
- Nutné ručně měřit a nastavovat expozici na světlech
+ Vysoký výkon světel 300 Ws
+ Mnoho profi příslušenství
Pozn.:
o Blesky řídí interní blesk DSLR
o Plné automatické TTL měření
+ Nevyžaduje 230V
+ Lehké na přenášení
- Malý výkon blesků
- Omezené příslušenství
- Blesky na sebe musí vidět (problém s příslušenstvím)

 

Zpět nahoru

Text a obrázky - copyright © 2012 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.