Navigace v seriálu

Základní charakteristika

Parametry a funkce blesku

Vyvážení bílé a blesk

Expozice s bleskem

Kdy blesk vypnout

Blesk jako jediné světlo

Vyvážení blesk/pozadí

Blesk v interiéru

Příslušenství a makro blesky

Dálkové řízení

          Blesk - 8. Blesk a jeho použití v interiéru

Strategie použití blesku v interiéru se významně liší od strategie v exteriéru. Interiér obvykle nabízí možnost fotografovat odrazem, čehož se hojně využívá. Dosáhne se tím dramatického zlepšení kvality světla blesku a prokreslení celé scény.

Vše jako v tomto seriálu a ještě mnohem více, navíc i s řadou praktických ukázek a s modelkou, se dozvíte na kurzu Mistrovství práce s externím bleskem, který pro Vás lektoruji. Termíny a podrobnosti se dozvíte zde.

  Blesk v interiéru

Podmínkou fotografování s bleskem odrazem je možnost sklápět a natáčet hlavici blesku. To umožňuje jen externí blesk, který s možnostmi natáčení a sklápění v širokém rozsahu počítá. Pokud tedy výhoda externího blesku při použití v exteriéru, kde se musí fotografovat s hlavicí blesku namířenou přímo vpřed nebyla tak výrazná, tak externí blesk při práci v interiéru zásadně boduje.

  Fotografování odrazem

Hlavním výsledkem fotografování odrazem je změkčení světla a tím likvidace ostrých stínů a současně mnohem rovnoměrnější prosvětlení celého prostoru. Rozdíl v kvalitě fotografií je opravdu významný a při správném použití není použití blesku vůbec vidět. Princip fotografování odrazem je fotografy vcelku dobře znám, avšak mnohdy bez znalosti přesných důvodů jak a proč odražený blesk funguje. Často tak v detailech chybují.


Při správném použití odraženého blesku, při správném vyvážení barev a správném vyvážení blesk/světlo na pozadí jsou výsledky práce s bleskem v interiéru opravdu perfektní.

  Jak fotografování odrazem funguje

Přímý blesk trpí dvěma základními problémy:

1. problém - malá plocha blesku
Prvním problémem blesku je malá plocha jeho světelného zdroje určená velikostí bleskové hlavice. Ta je jak u interního tak i u externího blesku malá (rozdíl je zanedbatelný) a proto je výsledkem de facto bodové světlo. To vytváří velmi ostré stíny a odlesky. Stíny se tvoří jednak na samotném fotografovaném objektu ale také na pozadí a to za předpokladu, že pozadí je dostatečně blízko (např. zeď za fotografovaným objektem). Pokud je fotografovaný objekt dostatečně daleko od pozadí (např. ve velké místnosti uprostřed), stíny se tvoří pouze na samotném objektu a případně na objektech v zákrytu.


Stíny jsou důsledkem malé plochy světelného zdroje. Tvoří se jednak na fotografovaných objektech tam, kde si stíní, ale zejména na pozadí je-li dostatečně blízko.

Proč malý světelný zdroj tvoří ostré stíny je předmětem samostatného článku věnovaném Kvalitě světla, zatím však bez hlubšího rozboru uveďme výsledek, a sice že čím je světelný zdroj plošně menší, tím ostřejší stíny a lesky tvoří. Naopak - plošně velký světelný zdroj likviduje stíny a lesky zcela. Současně z uvedených vět vyplývá, že stíny a lesky jsou rub a líc téže mince - velký světelný zdroj nedělá ani jedno, naopak malý (bodový) zdroj dělá oboje.


Plošně malý světelný zdroj (nahoře) tvoří ostré stíny (a lesky) jak na předmětech, tak na pozadí. Naopak velký světelný zdroj (dole) stíny ani lesky téměř netvoří.

Na trhu lze nalézt malé softboxy určené pro externí blesky, které se snaží plochu jejich hlavice zvětšit a tím kvalitu světla přímého blesku zlepšit. Vzhledem k praktickému použití při reportáži je ale jejich velikost silně omezena a tak efekt je vidět jen při fotografování na velmi krátké vzdálenosti - do cca 1 metru. U větších vzdáleností je efekt již velmi slabý a v podstatě neviditelný. Zlepšení se navíc týká jen stínů a odlesků, pokles světla do dálky u přímého blesku není softbox schopen nijak zlepšit. Takže závěr - obvykle zbytečná investice.


Malý softbox na externí blesk zvětšující jeho plochu a tím trochu změkčující stíny a odlesky. Účinkuje ale jen na krátké vzdálenosti a velmi málo.

2. problém - pokles intenzity světla blesku do dálky
Druhý problém přímého blesku je rychlý pokles jeho intenzity do dálky. Proto je možné na jednom snímku správně nasvítit jen předměty v jedné konkrétní vzdálenosti a tak rozlehlejší místnost včetně např. osob v popředí je nemožné rovnoměrně prosvětlit celou. Vznikají tak typické snímky lidí na velmi tmavém pozadí místnosti.


Přímý blesk vytváří ostré stíny a odlesky (důsledek jeho malého rozměru) ale také rychle klesá jeho světlo do dálky. Nikdy tak neprosvětlí dostatečně velký prostor celý.

Řešení 1 i 2 - fotografování odrazem
Pokud nasměrujete hlavici externího blesku na bílý strop nad vámi, charakter světla se dramaticky změní. Blesk osvítí na stropě zhruba kruh a tento kruh má významně větší plochu než samotná blesková hlavice. Zdrojem světla z hlediska fotografovaného objektu není potom samotný blesk, ale "strop". A podobně jako domácí nepřímé lampy, tento "svítící strop" rovnoměrně prosvětlí celou místnost a plošně velké světlo zbaví fotografovaný objekt většiny stínů i odlesků.

     
Při fotografování odrazem se zdrojem světla stává de facto strop. Výrazně to zlepší kvalitu světla a rovnoměrně prosvětlí celou místnost, je však třeba řešit změnu barvy světla. Velmi podobné světlo tvoří populární stojací lampy svítící také odrazem o strop.

Odražené světlo ze stropu lze hodnotit jako světlo horní velmi podobné obloze a tak mají snímky i vcelku přirozené podání. Jedinou nevýhodou je, že se mohou objevit tmavé partie pod vlasy, v očních obloucích a také oči nemají jiskru. Proto se malé množství světla (odhadem cca 5-10 %, množství není nijak kritické) směřuje nadále přímo vpřed jako čelní světlo právě do těchto stinných partií. Oči tak dostanou odlesk, což působí na fotografiích velmi pěkně.


Nejčastěji můžete vidět externí blesk v interiéru nasměrovaný na strop (modře) a opatřený vizitkou pod gumičkou pro odraz malého množství světla vpřed (červeně).

Pozor na polohu fotoaparátu
U fotografování s externím bleskem odrazem o strop hrozí jedno nebezpečí. Při přechodu z vertikálního na horizontální fotografování nebo naopak je třeba:

 1. Přestavit hlavici blesku tak, aby opět mířila na strop

 2. Přestavit i vizitku tak, aby opět mířila vpřed

Řada fotografů na to zapomíná a tím "světelně hrubě chybuje". Druhé řešení je fotografovat pouze na šířku a snímky ořezávat. Mě osobně se toto řešení ale moc neosvědčilo a tak blesk i vizitku přestavuji.


Pozor na správnou polohu bleskové hlavy i vizitky při změně fotografování z horizontálního na vertikální a naopak! Blesk i vizitku je třeba bohužel vždy přestavit.

Vestavěná odrazná destička ("vizitka") v hlavě blesku
Drtivá většina blesků má ve své hlavě vestavěnou "vizitku" - jinými slovy odraznou destičku (Bounce card) pro fotografování odrazem o strop. Má to ale jednu nevýhodu. Vestavěná odrazná destička skvěle funguje při horizontálním fotografování, při vertikálním je ale zcela nepoužitelná. Proto drtivá většina fotografů to řeší vizitkou a gumičkou a vestavěnou destičku nepoužívá.


Vestavěná odrazná destička v hlavách většiny externích blesků. Funguje skvěle, ale pouze u fotografování na šířku. Navíc ji nelze při fotografování na výšku přestavit a tak většina fotografů používá vizitku pod gumičkou.


Geniálně problém "vizitky" vyřešily blesky Sony, u kterých rotuje nejen hlava, ale celé těleso blesku. Vizitku potom ani při vertikálním fotografování není třeba přestavovat a proto funguje v obou případech vestavěná odrazná destička. Zajímavé je, že Canon ani Nikon tento praktický trik ani u nových blesků nenásledují.

Update 21.12.2012, za upozornění děkuji panu Karlu Benešovi!

Velmi zajímavé řešení problému natáčení hlavice blesku při fotografování odrazem a při změně polohy z vertikální na horizontální či naopak nabídla česká firma RAY FLASH s.r.o. Jedná se o otoční držák blesku, který umožní natočit blesk snadno tam, kam ho potřebujete. Prodává ho například Oehling.


Ray Flash Rotator české firmy RAY FLASH s.r.o. Umožní snadno a rychle natočit blesk tam, kam jej natočit potřebujete.

Druhý výbojka u blesků Metz
Zajímavé řešení nabízejí blesky Metz. Ty mají dokonce dvě výbojky - hlavní výbojka je klasická blesková hlavice s možností naklápění a otáčení a druhá menší blesková výbojka míří vždy vpřed. Při fotografování odrazem o strop svítí druhá výbojka přímo vpřed na scénu cca 15 % výkonu hlavního blesku a tím vykrývá stíny a plní funkci odrazné destičky. Mechanickým krytem může být výkon druhé výbojky redukován na cca 7 %.


Dvě výbojky u blesků Metz. Druhá výbojka plní funkci odrazné destičky.

  Praktické ukázky účinku

Nejlépe vše ukáže příklad - všechny fotografie jsou fotografovány na bílém pozadí, vzdálenost modelky od pozadí cca 0.75 m, vzdálenost fotoaparátu od modelky 1.5 m, ohnisko po přepočtu 80 mm, fotografováno na výšku:

1. Interní blesk
Čelní světlo interního blesku dobře prokreslí obličej, dá očím živé odlesky ale nevytvoří na tváři téměř žádné stíny čímž tvář zploští. Naopak za objektem vytvoří typickou stínovou siluetu. Tvář se poměrně dost leskne i přesto, že modelka byla silně napudrována.

2. Systémový blesk
Podobně je na tom systémový blesk nasazený na fotoaparátu. Svítí o málo více ze strany a tak obličej začíná mít trochu stíny (nos a levá část obličeje), silueta na pozadí je díky tomu vzdálenější a o trochu méně ostrá.

3. Systémový blesk + softbox Lumiquest 12x17 cm
Velikost světla se mírně zvětšila a stíny tak trochu změkly. Současně je vidět, že softbox má lehce oteplující účinek - snímek je trochu do červena.

4. Systémový blesk odrazem o strop s vizitkou
Dominantní světlo je nyní horní světlo od stropu a stíny tak téměř mizí. Část světla odraženého vizitkou však nadále udržuje čelní světlo a tím prokreslený obličej a odlesky v očích. Vytvoří ale i stín na pozadí, byť mnohem méně patrný a rušivý.

5. Systémový blesk odrazem o strop bez vizitky
Modelka je nyní osvícena jen horním světlem odraženým ze stropu. Úplná absence čelního světla způsobí neprokreslený obličej a vyhaslé oči.

  Podmínky fotografování odrazem

Z výše uvedeného je jasné, že kdykoliv to jde, tak s bleskem v interiéru je vhodné fotografovat odrazem. Bohužel to však není možné vždy, protože pro odraz je třeba splnit určité podmínky:

 1. Musí existovat strop, přesněji řečeno něco, o co se světlo odrazí. Proto tuto strategii není možné použít v exteriéru a proto i fotografování v exteriéru s bleskovou hlavou namířenou vzhůru je nesmysl.

 2. Strop musí být dostatečně nízko. I když strop existuje ale je příliš vysoko (pražská Lucerna) není možné fotografovat odrazem. Světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti a tak na vysoký strop již doletí jen velmi slabé světlo, o odrazu nemluvě. Celkovou vzdáleností se totiž v tomto případě rozumí součet vzdálenosti ke stropu a vzdálenosti od stropu k fotografovaném objektu! Účinnost odrazu je navíc poměrně nízká a tak dosah blesku daný jeho směrným číslem, nastavenou ISO citlivostí a clonou musí být výrazně delší než součet těchto vzdáleností!

 3. Strop musí odrážet světlo. Stropy velmi tmavé, dřevěné, kamenné atp. odráží světla velmi málo a tak odraz ani s výkonným bleskem použít nelze.

 4. Strop musí mít rozumnou barvu. Vždy je dobré si představit, že na fotografovaný objekt svítí strop a nikoliv blesk. Je-li strop žlutý, bude logicky "svítit" žlutým světlem, což změní barvy na scéně. Je tak třeba věnovat velkou pozornost vyvážení bílé!

 5. Strop nesmí být příliš lesklý. Různé skleněné či stříbrné ozdoby na stropě, lesklé podhledy, velké křišťálové lustry atp. působí jako velké množství zrcadel a vytvoří spousty ošklivých "prasátek". Interiér to světelně zcela rozbije a "zflekatí" a proto svícení odrazem není možné.


Představu, jak vypadá odražené světlo blesku, je možné si vytvořit na základě tohoto obrázku kostela, kde byla střecha během opravy nahrazena průhlednou krytinou. Vytvořilo se měkké horní světlo velmi podobné odraženému blesku o strop.

V principu je možné odrazit světlo nejen o strop, ale třeba i o stěnu vedle vás nebo za vámi. Vytvoří se tím velké buď boční nebo čelní světlo, které také nebude tvořit ostré stíny. není-li použitelný stop, tak je dobré se vždy rozhlédnout a představit si jiné možnosti odrazu. Strop je ale vždy nejjednodušší.

Nevýhody fotografování odrazem

Fotografování odrazem má vedle výhod typu dramatické zlepšení kvality světla a rovnoměrné prosvětlení prostoru bohužel i určité nevýhody. Ty musí fotograf vzít v úvahu a vyřešit vždy, když se pro fotografování odrazem rozhodne. Některé nevýhody mohou být dokonce tak významné, že přímý blesk může být praktičtější:

 1. Problémy s barvou. Odrazí-li se bílé světlo blesku od stropu, tak výslednou barvu světla na scéně určí barva stropu. Vyvážit bílou je proto nutné na strop (barvu stropu)! Navíc po odrazu světla od stropu je světlo natolik všesměrové, že se následně odráží od stěn, nábytku a dalších ploch v místnosti. U čistě bíle vymalovaných místností bude barevná chyba poměrně malá, u špinavých či barevně vymalovaných stropů bude však barevná chyba značná. Díky vícenásobným odrazům změní barvu světla nezanedbatelně i barevné stěny. Vyvážením bílé na proto způsobíte, že budete fotografovat ve světle barvy stropu a stěn. V komplikovaných případech je proto nutné vyvážit bílou na střední šedou tabulku a provést to v konkrétní místnosti a se zapnutým bleskem. V nouzi můžete vyfotografovat s bleskem strop a vyvážit bílou na tuto fotografii jako kdyby jste vyfotili střední šedou tabulku. Barva stropu se tím bude eliminovat.
  Svítí-li v interiéru i umělá světla, je obvykle možné je z hlediska barvy zanedbat. Blesk je svým výkonem přebije a tak se jejich barva téměř neuplatní. Svítí-li do místnosti i denní světlo, jeho barva je blízká barvě blesku a tak nevznikají žádné velké barevné problémy. Klíčové proto je vyvážit bílou na barvu odrazu, vše dohromady potom vezme v úvahu právě vyvážení bílé na střední šedou tabulku.

 2. Problémy s odrazem. Není-li strop vhodný pro odraz, je možné se porozhlédnout po dalších plochách vhodných k odrazu. Posloužit tak mohou stěny vedle vás či za vámi. Je nutné na ně nasměrovat blesk, vyvážit vhodně bílou a uvědomit si, že boční stěny vytvoří sice měkké ale silně stranové světlo a stěna za vámi měkké čelní světlo.

 3. Pokles efektivního výkonu blesku. Při fotografování odrazem oceníte silný blesk, protože efektivita odrazu je poměrně nízká. Blesku proto klesá efektivní směrné číslo a to tím více, čím je strop výše a je hůře odrazivý. Fotografování odrazem tak snižuje jeho dosah, zpomaluje nabíjení blesku a rychleji vybíjí baterie.

 4. Horizontální/vertikální fotografování. Nastavíte-li hlavu blesku vhodně pro horizontální fotografii a otočíte-li fotoaparátem vertikálně, je třeba přestavět hlavu blesku včetně odrazné destičky. To při reportáži dost zdržuje a proto je možné se rozhodnout pro jeden typ snímků a vše ostatní řešit ořezem.

 5. Změna světelných podmínek. Odražený blesk dramaticky změní světelné podmínky v interiéru, typicky ho zcela celý jasně prosvítí. Jsou-li světelné podmínky klíčem fotografie, blesk buď vypněte nebo použijte jen slabý přímý blesk pro přisvětlení popředí.

 6. Interní blesk má smůlu. proto pokud zapomenete nebo nemáte externí blesk, jedinou šancí je fotografovat s přímým bleskem.


V komplikovaných případech je třeba použití odrazu pečlivě zvážit. Někdy je lepší použít přímý blesk nebo dokonce blesk nepoužít vůbec. Tento snímek byl pořízen v interiéru zoologické zahrady a přisvícen přímým bleskem.

Jak nouzově u interních blesků
Interní blesky jsou namířeny přímo vpřed a neumožňují žádné natáčení ani sklápění. Až na výjimky tak fotografování odrazem neumožňují a je třeba fotografovat bleskem vždy přímo. Nikdy s nimi proto není možné dosáhnout 100% výsledků. Na trhu jsou však různé pomocné rozptylky určené pro interní blesky a snažící se jejich světlo rozdělit na přímé a určené k odrazu. Vhodnou konkrétní rozptylku a její výsledky je však třeba vyzkoušet, protože bude silně záviset na typu fotoaparátu. Počítejte ale s tím, že i při vyřešení rozptylky bude interní blesk práci limitovat svým omezeným výkonem.


Na trhu je řada rozptylek určených i pro interní blesky snažících se jeho světlo částečně směřovat na strop. Použití je však třeba vyzkoušet. Nepřekonatelným limitem ale bude omezený výkon interního blesku.

  expoziční režimy při odrazu

Interiéry bývají jen vzácně silně nasvícené a tak se logika práce z hlediska expozice bude velmi podobat práci s bleskem ve tmě a automatika použije i stejné limitní hodnoty (viz článek o použití blesku v exteriéru a ve tmě). Nejpraktičtější expoziční režimy jsou proto P nebo M, případně S (Tv). Nastavení režimu M na hodnoty:

 • ISO 400

 • Expoziční čas 1/80 sec

 • Plně otevřená clona (využití světelnosti objektivu)

 • Blesk odrazem o strop

bude fungovat v 95 % případů kdy lze fotografovat odrazem.

Při použití režimu s předvolbou clony A (Av) je opět možné dosáhnout výsledků typu Slow sync (Noční portrét), který se za cenu dlouhé expozice a stativu vezme do hry více přirozeného světla z interiéru. Vzhledem k dlouhým expozičním časům se ale nehodí pro reportážní práci.


I dostatečně prosvětlený interiér je vhodné přiblesknout odrazem o strop. Výrazně to zlepší rozložení světla v místnosti.

  Závěr

Zkusme na závěr zformulovat pár pravidel, které musí fotograf pracující s bleskem v interiéru uvažovat, chce-li dosáhnout dobrých výsledků své práce:

 1. Když to jen trochu jde, fotografujte odrazem!

 2. Při fotografování odrazem se vždy rozhlédněte a zhodnoťte strop, případně stěny.

 3. Při fotografování odrazem vyvažte bílou nejlépe na střední šedou tabulku vyfotografovanou s bleskem, v nouzi na strop. U dostatečně bílých místností je možné bez obav použít i běžnou volbu .

 4. Vždy proveďte zkušební snímek. Některé efekty odrazu (např. odlesky z podhledů) nemusíte vždy správně zhodnotit!

 5. U interního blesku máte jen malou šanci fotografovat odrazem. Můžete experimentovat s různým příslušenstvím, výsledky ale vzhledem k nemožnosti sklápět a natáčet hlavu blesku budou problematické.

 6. Při použití přímého blesku v interiéru vyvažte bílou na .

 7. Sejměte sluneční clonu. V interiéru je obvykle zbytečná a může způsobit na snímku stín.

 8. Při přímém blesku pozor na červené oči. Při fotografování odrazem se nevyskytují.

 9. Režim A (Av) nebo scénický režim Noční portrét (Slow Sync, ) bude nejspíše vyžadovat stativ.

 10. Když fotografujete odrazem nebo přidáváte na blesk různé příslušenství, tak se žádná kompenzace expozice blesku nedělá! Měřící předblesk vše vezme v úvahu a automatika tak správně spočítá potřebný výkon blesku.

 

Zpět nahoru

Text a obrázky - copyright © 2012 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.