Rychlá navigace

Místo

Rozhodující okamžik

Zjednodušte to!

Jděte blíž

Popředí a pozadí - prostor

Diagonály a linie

Hledejte kontrast

Pracujte s hloubkou ostrosti

Kompozice, pravidlo třetin
  aneb "Zlatý řez"

Point-Recompose-Shot

Hlavní objekt

Výřez

Rytmus a vzor

Použijte blesk

Zarámujte to

Úhel pohledu

Použijte filtry

Technické zvládnutí

Štěstí

Postprocessing

Počkat, ty nejlepší vyplavou

 

          Tipy a triky pro pěkné fotografie

Tento článek volně navazuje na článek Psychologie ve fotografii a jsou zde shromážděny mnoha fotografy vypozorované tipy a triky, které vedou k atraktivním fotografiím z lidského úhlu vnímání. Nejsou to ale žádná dogmata! Pouze se empiricky zjistilo, že fotografie ctící tato pravidla se lidem většinou více líbí. Všechny níže uvedené tipy a triky spolu samozřejmě korespondují, jeden ovlivňuje druhý a žádný není třeba brát na 100% vážně.

Zaručený recept ale neexistuje. Každý má šanci, nic není vysloveně dobře, nic není vysloveně špatně. Naopak! Právě bourání pouček vede často k překvapivému výsledku!

I když k tomu digitální fotoaparáty svádějí, necvakejte obrázky jako o život, ale snažte se vrátit domů s pár, ale zato pěknými fotografiemi...

Canon EOS 10D, 1/350s, f/13, ISO400, 300mm

  místo

Navštěvujte místa, která odpovídají Vaší momentální náladě a tomu, co chcete vyjádřit za emoce. I když jezdíte bez fotoaparátu (třeba služebně), pamatujte si zajímavá místa a světelné podmínky pro ně vhodné. Když Vás nějaké místo zaujme, vracejte se na něj v různých časech a při různém počasí. Některé fotografie (třeba krajina) chtějí prostě "vychodit". Nepočítejte s tím, že fotografování bude vždy pohodlné a příjemné. Pro pěkný záběr budete muset občas i trochu "zariskovat" a nešetřit ani svůj fotoaparát. Bohužel...


Profesionální záběry prostě vyžadují stativ vždy a všude.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/4.5, ISO200, 35mmPro pěkný záběr je třeba "trochu riskovat" a bát se o svůj fotoaparát pouze přiměřeně :-).
Canon EOS 10D, 1/1000s, f/2.8, ISO200, 70mm

To správné místo na Vás často čeká "za humny".
Canon EOS 10D, 1/250s, f/8, ISO400, 86mm, Praha 9- Vinoř.

  Rozhodující okamžik

Prostě chce to být na správném místě a ve správném čase. Vracejte se na místa, která se Vám zdají dobrá v časech, kdy se tam něco děje (ohnostroj, oslava, závody, zvířata, rojení, ...) a současně kdy je zajímavé počasí (západ slunce, bouřka, pod mrakem, ...). Ostré polední sluneční světlo není příliš vhodné.

Fotografie pracuje s pojmem "Rozhodující okamžik". Je to ta pověstná setina vteřiny, v které když zmáčknete spoušť, tak zachytíte jedinečný, spontální a správný záběr, kdy je vše poskládáno v záběru tak, jak má být. Proto udržujte svůj fotoaparát stále v pohotovosti se správně nastavenými hodnotami. Lidi fotografujte pokud možno tehdy, když se na vás nesoustředí.

Nespěchejte. Možná jste na správném místě, možná i v dobrou dobu, ale nevíte o tom! Chce se to rozhlédnout, zaujmout několik stanovišť, zkusit několik pohledů. Možná přímo kolem Vás je životní záběr, ale vy ho nevidíte! Počkejte si na to správné světlo a správnou chvíli!


Být na správném místě ve správný čas často vyžaduje brzké vstávání a vzdání se osobního pohodlí. Thajsko cca 5:30 ráno.
Canon EOS 10D, 1/350s, f/11, ISO200, 19mm

  Zjednodušte to!

Čím jednoduší je obraz, tím bývá působivější sdělení (emoce) kterou nese. Proto i v digitálním věku je stále populární černobílá fotografie. Je totiž o barvu jednodušší. Uvědomte si také, že na rozdíl od reálné scény bude mít fotografie rozměr sotva pár decimetrů a proto musí být jednoduchá. Široká a rozlehlá panoramata s množstvím detailů bývají málokdy působivá na fotografiích 10x15cm. Pozornost by měla být soustředěna na hlavní objekt a pro zjednodušení se často používá též hloubka ostrosti.

simple.jpg (16731 bytes)
Cesta do nebe...
Sony F707, 1/250s, f/5, ISO100

Jednoduché obrazy působí často nejsilněji. Hlavní objekt je zde od pozadí oddělen kontrastem.
Canon EOS 10D, 1/160s, f/9, ISO200, 24mm

  Jděte blíž

Opět s ohledem na fakt, že fotografie bude mnohem menší než reálná scéna, lze jen doporučit těsnější výřezy a bližší pohledy. Zachytíte tak mnohem více emocí a detailů a zbavíte se nepotřebného pozadí a okolí snímku. Vždy pečlivě zvažujte, co ve snímku být musí a co již ne!

Ć
O co dynamičtěji a akčněji působí těsnější výřez vpravo docílený buďto delším ohniskem nebo bližší vzdáleností. Že je okolo moře si každý jistě domyslí...
Canon EOS 10D, 1/250s, f/8, ISO200, 105mm

  Popředí a pozadí - prostor

Absenci 3D prostoru na fotce je třeba nějak nahradit. Nejsnáze to zařídí výrazné popředí ve vztahu k pozadí. Popředí dá fotce měřítko, smysl pro vzdálenost a prostor. Silný prostorový efekt má i rozostřené pozadí díky nízké hloubce ostrosti. Při komponování popředí a pozadí dodržte pravidlo třetin a pravidlo diagonál. Při takovýchto záběrech budete potřebovat maximální hloubku ostrosti. Proto zaostřujte na tzv. hyperfokální vzdálenost.


Mohutné popředí v kombinaci s diagonálou dělá obraz "prostorový".
Canon EOS 10D, 1/125s, f/9.5, ISO200, 28mm

Canon EOS 10D, 1/250s, f/6.7, ISO200, 19mm

  Diagonály a linie

Přímky by se měly umístit na úhlopříčku. Silnice, cesty a ploty jsou mnohem působivější úhlopříčně než vodorovně či svisle. Zvláště efektní je esovitá křivka přes diagonálu. Dává to pocit prostoru a hloubky. Velmi silně a efektně též působí úmyslné sbíhání linií, které jednak dovede oko k hlavnímu objektu a jednak dává fotografii 3D hloubku.

simple.jpg (16731 bytes)
Úhlopříčná linie vede přirozeně oko záběrem.
Sony F-707, 1/100s, f/2.4, ISO100

Schody dovedou oko neomylně k budově.
Canon EOS 10D, 1/45s, f/4, ISO200, 48mm

Diagonální kompozice s hlavním objektem odděleným od pozadí kontrastem a hloubkou ostrosti.
Canon EOS 10D, 1/200s, f/4, ISO200, 70mm, fill-in blesk -1EV

  Hledejte kontrast

Světlý objekt bude přitahovat pozornost na tmavém pozadí a naopak. Stejně tak se dá soustředit pozornost pomocí kontrastních barev. Pozor ale na překročení dynamického rozsahu fotoaparátu - což je jedna z největších slabin digitální fotografie!


Tonální (jasový) kontrast společně s diagonální kompozicí a správným okamžikem - mocná zbraň fotografie...
Canon EOS 10D, 1/10s, f/4, ISO800, 70mm

Jednoduché obrazy působí často nejsilněji. Hlavní objekt je zde od pozadí oddělen barevným kontrastem.
Canon EOS 10D, 1/250s, f/7.1, ISO400, 100mm macro

 

  Pracujte s hloubkou ostrosti

Nelze-li hlavní objekt izolovat výřezem nebo kontrastem, často se používá rozostřeného pozadí nízkou hloubkou ostrosti. Pro rozostření pozadí je třeba fotit delšími ohnisky (cca nad 100 mm) a nízkými clonovými čísly (třeba f/3.5). Více o hloubce ostrosti a jak s ní pracovat se dočtete v článku Fenomen hloubky ostrosti.


Nízká hloubka ostrosti úplně izoluje hlavní objekt od pozadí.
Canon EOS 10D, 1/200s, f/5.6, ISO200, 200mm, blesk

Docílit rozostřené pozadí v makrofotografii je velmi snadné. Je to přirozený jev blízkého snímání.

Rozostřené pozadí ve sportu a snímcích přírody je velmi efektní a umožňuje se zbavit rušivého pozadí.
Canon EOS 10D, 1/350s, f/9.5, ISO400, 127mm

  Kompozice, pravidlo třetin aneb "Zlatý řez"

Již v době renesance (14.-16. století) formulovali věhlasní italští malíři pravidlo tzv. "zlatého řezu". Jednoduše řečeno, hlavní objekty by měly být na průsečíku třetin formátu fotky, nejlépe diagonálně. Je-li na fotce horizont, měl by být v 1/3 nebo ve 2/3 odshora. Dále o zlatém řezu se můžete dočíst v docela pěkném článku zde.


Pouhé umístění předmětů zájmu na průsečík třetin zvedá kvalitu fotky několikanásobně!
Canon EOS 10D, 1/45s, f/4, ISO200, 29mm

Horizont této podzimní fotografie je v 1/3 odspoda, čímž dává najevo, že "důležitější" je horní část obrázku.
Canon EOS 10D, 1/180s, f/8, ISO400, 100mm

 
Zamiř&změř-Překomponuj-Exponuj (Point-Recompose-Shot)

Nepoužívejte umístění hlavního objektu nebo horizontu na střed! Proč mají tedy všechny fotoaparáty právě ostřící a měřící senzory na středu? No - někde je mít musí. Proto se v 99% používá tzv. metoda Point-Recompose-Shot (Zamiř&změř-Překomponuj-Exponuj):

1. Zamiř&změř (Point)
V prvním kroku namáčknutím spouště do půlky zaostříme a změříme expozici tam, kde potřebujeme mít snímek ostrý a kde potřebujeme správně exponovat.
2. Překomponuj (Recompose)
V druhém kroku se drží napůl namáčknutá spoušť a tudíž hodnoty změřené v kroku 1 se již nezmění. Obraz se ale překomponuje tak, aby odpovídal požadavkům správné kompozice.
3. Exponuj (Shot)
V třetím kroku se domáčkne spoušť a tudiž se exponuje snímek. Ostření a expoziční hodnoty zůstanou nezměněné z kroku 1.
   

Poznámky:

  1. Takto jednoduše se chovají fotoaparáty mají-li nastaveno poměrové (evaluative) měření expozice. Jednoduše v tom, že k zaostření a změření expozice dojde ve stejnou dobu a na stejném místě obrazu a sice v okamžiku namáčknutí spouště napůl.

  2. Mají-li nastaveno středové nebo bodové měření expozice, dojde k "rozpojení" okamžiku zaostření a měření expozice. Namáčknutí spouště do půlky potom provede pouze zaostření a stisk tlačítka ă provede změření expozice. Dá se tak zaostřit na určité místo a přitom změřit expozici jinde. V menu se dá nastavit i opačné chování, kdy tlačítko ă provede zaostření a stisk spouště do půlky změření expozice.

  3. O drobném úskalí této metody se dočtete zde

  Soustřeďte pozornost na hlavní objekt

Určete si, co je hlavním objektem vašeho zájmu a jak ho chcete vyjádřit. Víte-li, co je hlavní objekt, můžete přemýšlet o tom, jak na něj upoutáte pozornost. Vaše nástroje jsou kompozice obrazu, zjednodušení obsahu, popředí, pozadí, kontrast, hloubka ostrosti atp. Musíte ale nejdřív vědět, co chcete. Reklamní fotografie jsou dobrým vzorem soustředění pozornosti na hlavní objekt. Bývá to v drtivé většině právě to, co se propaguje.

  Výřez

Dobré orámování (oříznutí) snímku je základem úspěchu. Záběr je třeba si celý v hledáčku prohlédnout a vyvarovat se srostlic (z hlavy Vaší přítelkyně roste keř), těsných dotyků objektů s okrajem, uříznutí rukou, hlav a částí postav, nechtěných linií (ruka pokračuje do horizontu), sbíhavosti linií (stavby deformované do flašky), nevodorovného horizontu, nekolmých stromů atd. Lidé by se měli dívat do fotografie a ne z ní. Stejně tak pohybující se předměty nebo lidé by se měli pohybovat do fotografie a ne z ní. Uvědomte si, že každým ořezem v PC přicházíte o cenné pixely obrazu! Čím lépe dokážete již na scéně zarámovat obraz, tím menší ořez budete muset následně provádět.


Pohled případně pohyb by měl směřovat do fotky, ne z ní.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/9.5, ISO200, 93mm

  Rytmus a vzor

Rytmus lahodí lidskému oku - představuje řád a harmonii. Často lze různé scény chápat jako rytmus, pokud se k nim dostatečně přiblížíte a zaberete je z detailu, případně je vyfotografujete z netradičního úhlu.


Rytmus a sbíhání písečných dun v bočním světle vytváří pěkný efekt.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/22, ISO400, 19mm

Pravidelný vzor a středová symetrie vytváří tuto zvláštní fotografii.
Canon EOS 10D, 1/160s, f/2.8, ISO200, 70mm

  Použijte blesk

Dobré světlo je klíčové pro dobrou fotografii. Ne nadarmo je to i fotografický pozdrav. V případě potřeby si můžete pomoct umělým osvětlením nebo bleskem. Vestavěné blesky ve fotoaparátu Vám ale poskytnou jen málokdy dobré výsledky a proto lze doporučit blesk systémový. Dobré světlo je jen otázkou načasování a trpělivosti a v atelieru kumštu umět svítit.


Fotografováno v podvečer a vzhledem k rychlému pohybu psů bylo nutné exponovat alespoň 1/100sec. Na to bylo už ale málo světla, takže psi byli přisvětlováni bleskem s kompenzací -1EV.
Canon EOS 10D, 1/100s, f/3.2, ISO200, 50mm

Hlavní objekt byl přisvícen bleskem v režimu FP flash, který umožnil čas 1/400s, tím malou clonu a tím malou hloubku ostrosti. Kompenzace blesku -2/3EV.
Canon EOS 10D, 1/400s, f/5, ISO200, 70mm

  Zarámujte to

Některým fotografiím sluší, když je již v obraze orámujete. Zdůrazníte tak hlavní objekt, který bude obklopen rámem a tím vynikne. Vyloučíte tím i nežádoucí podrobnosti kolem hlavního objektu. Rámovat je možné opět barvou, kontrastem, vzorem atp.


Canon EOS 10D, 1/125s, f/13, ISO200, 28mm

Sony F707, 1/1000s, f/2.2, ISO100

  Úhel pohledu

Změna úhlu pohledu může dramaticky změnit obraz. Nezvyklý úhel může často vést až k překvapivým výsledkům. Platí zásada, že živí tvorové se fotí z výšky jejich očí (děti z pokleku, psi i z lehu atd.).


Fotky dětí vypadají mnohem lépe z výšky jejich očí. Pro fotografa je to ale často dost fyzicky náročné...
Canon EOS 10D, 1/4000s, f/2, ISO100, 50mm, blesk

Nezvyklý úhel pohledu - fotografováno 5 cm od země "z očí do očí".
Sony F707, 1/10s, f/5, ISO200

  použijte Filtry

Pro digitální zrcadlovky je nejdůležitější polarizační filtr, který ztmavuje oblohu, zdůrazňuje mraky, brání odleskům na sklech a vodních hladinách, čistí a projasňuje barvy. Pro scény s vysokým kontrastem, který přesahuje dynamický rozsah fotoaparátu, je důležitý šedý přechodový filtr, který sníží příliš velký kontrast scény (typicky světlá obloha a tmavá krajina). Více o polarizačních filtrech a jejich použití se dočtete třeba zde nebo zde.


Účinek polarizačního filtru je někdy skutečně "brutální"...
Canon EOS 10D, 1/90s, f/16, ISO200, 19mm

Nasycené barvy, dramatická obloha, odlesků zbavená voda, ztmavené nebe, syté mraky - polarizační filtr je zejména v létě téměř nepostradatelný.
Canon EOS 10D, 1/250s, f/6.7, ISO200, 28mm

  Technické zvládnutí

Nezanedbatelnou součástí je zvládnout fotku i technicky (čas, clona, objektiv, ohnisko, ISO, stativ, ...). A k tomu Vám snad také trochu pomůže tento web v technické sekci...

  Štěstí

Skutečně dobré fotky vyžadují skoro vždy trochu toho štěstí. "Potřebu štěstí" snižuje praxe a znalosti (prostě víte kdy, co a jak). Poznejte proto svůj foťák co nejlépe to jde a zkoušejte různé techniky fotografování. Zvyšujete tím svojí šanci na fotografické štěstí.

  Postprocessing

Málokdy je fotografie naprosto hotová přímo z foťáku. Větší či menší úpravy v počítači jsou obvykle nutné. Například srovnání kontrastu, doladění ořezu, narovnání horizontů a svislic, doostření atp. Nemělo by se to přehánět, ale v jisté míře je to nezbytné. A je to další důvod, proč přinést z cest spíš méně než více fotek. Pak máte víc času a sil si s každou "hrát" a není z toho "průmysl".

  Počkat, ty nejlepší vyplavou sami

Mám zkušenost, že bezprostředně po návratu z fotovýpravy nejsem schopen objektivně fotky posuzovat. Člověk je ještě pln emocí z focení a má tendenci některým fotkám nadržovat. Za 2 až 3 dny to vyprchá a teprve potom jsem schopen nezaujatě fotky hodnotit. Často v těch, které se mi nelíbily, najdu "poklady" a naopak. Máte to taky?

Zpět nahoru

Text a obrázky - copyright © 2013 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.