Rychlá navigace

Přehled verzí firmwaru

Důležitá upozornění

Postup vlastního upgradu

 

          firmware upgrade u dslr canon

Čas od času Canon uvolní nový oficielní firmware pro své digitální zrcadlovky Canon EOS 300D/350D/10D/20D. Upgrade firmwaru většinou řeší menší či větší chyby fotoaparátu a je proto užitečné ho provést. Probíhá v zásadě tak, že stáhnete z Canon webu nový firmware, nahrajete ho na Vaší CompactFlash kartu a tu vložíte do fotoaparátu. Zbytek již proběhne automaticky. Seznam změn v nových verzích firmwarů a návod jak sami a snadno můžete upgrade provést naleznete v tomto článku. Vlastní provedení upgrade je u všech přístrojů podobné a na rozdíly bude explicitně upozorněno.

Důležité upozornění!

Následující informace jsou bez záruky. Přesné a kompletní informace naleznete na stránkách firmy Canon, bohužel ne v češtině.

 
  Přehled nových verzí firmwaru

Fotoaparát Stará verze firmware Nová verze firmware Datum uveřejnění nové verze Originální stránky Canonu s upgradem

Co je nového v nové verzi [3]

EOS 300D 1.0.2 [1] 1.1.1 [1] 23.10.2003 Firmware update
 1. Zvyšuje se spolehlivost při použití programu RemoteCapture na PC
 2. Zvyšuje se spolehlivost PTP operací na Windows XP a Mac OS X při komunikaci s PC
EOS 10D 1.0.0 nebo
1.0.1 nebo 2.0.0 [1]
2.0.1 [1] 20.1.2004 Firmware update
 1. Podporuje standard PictBridge [2]
 2. Odstraňuje zpoždění při používání Microdrive
 3. Opravuje C.Fn-04 AE lock funkci při nastavení 1 a 3
 4. Odstraňuje chybu zobrazení expoziční kompenzace při použití Speedlite Transmitter ST-E2
 5. Odstraňuje drobnou chybu verse 2.0.0 a sice opomenutí zobrazení barevné teploty na info displeji
EOS 20D 1.X.X [1] 2.0.0 [1] 20.4.2005 Firmware update
 1. Podporuje Canon Wireless file transmitter WFT-E1 pro bezdrátový přenos fotografií do PC
 2. Opravuje chybu nefunkční závěrky
 3. Zvyšuje spolehlivost čtení a zápisu dat s některými CF kartami
 4. Opravuje jev nechtěných vodorovných šumových čar při vysokém ISO a použití interního blesku
EOS 350D 1.0.0 nebo
1.0.1 [1]
1.0.2 [1] 31.5.2005 Firmware update
 1. Opravuje chybu extrémní podexpozice při použití některých objektivů
 2. Opravuje chybu funkce automatického vypnutí při nastavení nad 2 minuty
 3. Opravuje chybu vyvážení bílé při použití externího blesku

[1]  Aktuální a platnou verzi vašeho firmwaru najdete na konci v Menu fotoaparátu
[2]  PictBridge je nový nezávislý standard pro přímý tisk fotografií z fotoaparátu na tiskárnách bez nutnosti PC.
      Více o PictBridge najdete zde.
[3]  Lze jen spekulovat, co ostatního Canon v softwaru opravil mimo oficiální informace
 

  důležitá upozornění

Při upgradu firmwaru se vynuluje nastavení všech C.Fn (Custom Function). Proto si poznamenejte jejich nastavení před provedením upgradu a poté si je nastavte podle sebe znova. Taktéž si pro jistotu zkontrolujte nastavení funkcí v Menu (něco se může upgradem změnit).
 

Vypnutí fotoaparátu během upgradu ho může zcela zablokovat. Proto dodržujte:

 1. Před upgradem plně nabijte baterie nebo použijte externí napájecí zdroj ACK700 (není ve standardní výbavě)

 2. Během upgradu nevypínejte fotoaparát ani nevyndavejte baterie

 3. Během upgradu neotvírejte dvířka CF karty

 4. Během upgradu nemačkejte žádná tlačítka


  Postup vlastního upgradu

 1. Nabijte plně baterii nebo foťák připojte přes externí napájecí zdroj ACK700 (není ve standardní výbavě) do sítě 230V (aby se Vám v polovině upgradu nevybila baterie - to by byl průšvih!)

 2. Zformátujte ve fotoaparátu CompactFlash kartu (požadovaná kapacita CF karty je 8MB až 2GB včetně). Nesmažte si fotky!

 3. Stáhněte si z Internetu do PC nový firmware pro váš fotoaparát a případně i úplný anglický návod na provedení upgradu ve formátu PDF. Pozor - nepopleťte typ fotoaparátu!

 4. Stažený firmware je soubor s příponou EXE (je to samorozbalovací archiv). Klikněte na něj, aby se rozbalil. Na disku se Vám vytvoří nová složka s několika soubory. Vlastní upgrade je soubor s příponou FIR.
   

  EOS 300D EOS 10D EOS 20D EOS 350D
Celý balíček - název souboru E3kr_111-e.exe EOS10D_201-e.exe eos20d200.exe e3kr2102.exe
FIR soubor pro firmware (je obsahem balíčku po rozbalení) E3kr111.fir 10d00201.fir 20d00200.fir e3kr2102.fir
Velikost FIR souboru 1.77MB 1.7MB 4.74MB 3.48MB

 

 1. Nahrajte FIR soubor na zformátovanou CF kartu (do základního adresáře - rootu)

 2. Vložte CF kartu do vypnutého foťáku a dále postupujte podle fotoaparátu

  EOS 300D / EOS 10D EOS 20D / EOS 350D
7. Zapněte fotoaparát Sejměte objektiv - upgrade tedy provádějte jen na samotném těle bez objektivu. Na voliči režimu zvolte režim "P".
8.

Na displeji se Vám objeví zpráva "Execute Upgrade [xxxxxx.FIR]?" / "Provést upgrade?". Zvolte OK a stiskněte tlačítko SET.

Zapněte fotoaparát, stiskněte MENU a najděte v MENU informaci o aktuálním firmware (na konci).
9. Proběhne asi 6 sekundová kontrola firmwaru, nic nemačkejte! Stiskněte tlačítko SET, objeví se dotaz "Firmware update, Current version is X.X.X" / "Upgradovat firmware, současná verse je X.X.X". Zvolte OK a stiskněte tlačítko SET.
10.

Je-li vše OK, zobrazí se zpráva "Replace Firmware?" / "Nahradit firmware?". Zvolte OK a stiskněte tlačítko SET.

Objeví se ještě jeden dotaz "Update firmware?" / Upgradovat firmware?". Zvolte Yes a stiskněte tlačítko SET.
11.

A už to běží - trvá to asi 4 minuty

Nevypínejte během upgradu foťák, nevyndavejte baterii ani CF kartu. Radši prostě nic nemačkejte a nedělejte!

A už to běží - trvá to asi 2 minuty. Nevypínejte během upgradu foťák, nevyndavejte baterii ani CF kartu. Radši prostě nic nemačkejte a nedělejte!

12.

Je-li vše OK, na konci se zobrazí zpráva "Firmware Replaced Successfully" / "Firmware byl nahrazen úspěšně".

Je-li vše OK, na konci se zobrazí zpráva "Update is complete" / "Upgrade dokončen", stiskněte tlačítko SET.
13. Stiskněte tlačítko SET. Objeví se "Please turn off Power Switch and reloud battery" - vypněte fotoaparát, vyjměte baterie alespoň na 2 vteřiny, znova je vložte a zapněte fotoaparát. Tím se aktivuje nový firmware.
 1. Znova zformátujte CF kartu a v Menu na konci zkontrolujte novou verzi firmwaru

 2. Pokud vznikne jakýkoliv problém, opakujte pečlivě celý proces. Pokud problém trvá, kontaktujte servis Canonu. Nic lepšího nelze říct a nic lepšího nenajdete ani na oficiálních stránkách Canonu.

 

Zpět nahoru

Text a obrázky - copyright © 2013 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.