Rychlá navigace

Popis zpracování obrazu

Vyrovnávací paměť

Interpolace

Parametry pro Canon

 Vyvážení bílé

 Barevný prostor

 Kontrast

 Ostrost

 Saturace barev

 Odstín barev

Snímání do RAW

 Výhody a nevýhody RAW

 Zpracování RAW fotek

 Kdy fotit na RAW?

 Programy na RAW konverzi

Komentáře čtenářů

 

          parametry fotografie a raw

Většina DSLR má v menu možnost nastavit parametry snímaného obrazu. Vedle vyvážení bílé a barevného prostoru (gamutu) se většinou jedná o Kontrast (Contrast), Ostrost obrazu (Sharpness), Saturaci barev (Saturation) a odstín barev (Color tone). Jak tyto parametry společně s vyvážením bílé ovlivňují výslednou fotografii? Je třeba se s nimi zabývat? Kdy a co nastavit? Jak to souvisí s režimem RAW? Jaké jsou klady a zápory režimu RAW a kdy jej použít?

Pro zajištění maximální kvality tohoto podzimního snímku bylo snímáno na RAW a následně v PC byly doladěny barvy a kontrast. Canon EOS 10D, 1/350s, f/6.7, ISO400

  Základní popis zpracování obrazu

Nikdy jsem neviděl obrazová data hned poté, co jsou přečteny z CCD/CMOS senzoru, ale je naivní si myslet, že jsou jakkoliv podobná obrázku. Zpracovat je do použitelného formátu dá dost práce a postará se o to obrazový procesor (DSP) vestavěný ve fotoaparátu. Poté co ze surových obrazových dat je vytvořena fotografie, tak se provede případná změna rozlišení a JPEG komprese (menší nebo větší podle nastavení v menu) a soubor s příponou JPG je uložen na kartu. Při zpracování surových dat do JPEGu jsou brány do úvahy v menu nastavené parametry obrazu.

Vyrovnávací paměť na obrazová data (buffer)

Genialita většiny DSLR je v tom, že umí surová data dočasně uskladnit ve vyrovnávací paměti SDRAM (bufferu) a odložit časově náročné zpracování dat a jejich uložení na kartu "až bude čas". Díky tomu dosahují DSLR velmi rychlého focení, např. u EOS 10D rychlostí 3 fps (fps = snímků za vteřinu, to odpovídá 1 snímku za 333 ms) dokud se jim nevyčerpá vyrovnávací paměť SDRAM. EOS 10D má kapacitu SDRAM na 9 snímků, EOS 300D na 4 snímky, EOS 350D na 14 JPG snímků a 20D na 23 JPG snímků. Poté co se fotograf vyčerpá a fouká si rány, foťák data v klidu zpracuje a uloží na kartu. Není bez zajímavosti, že jakmile se uvolní místo v SDRAM byť na 1 snímek, je už zase možné fotit!

Parametry zpracování obrazu pro DSLR Canon

Parametry, které obrazový procesor bere do úvahy při zpracování surového obrazu do finální fotky typu JPEG, jsou tyto:

Vyvážení bílé (White balance)
Vyvážením bílé se samostatně a podrobně zabývá článek Vyvážení bílé na DSLR. Proto tady jenom uveďme, že vyvážení bílé má na fotografii dramatický vliv a špatné vyvážení bílé vede k barevně špatným (většinou červeným nebo k modrým) fotografiím. Naštěstí plně automatický režim vyvážení bílé funguje docela dobře, ale většinou vám neudrží stejnou barevnost v sérii fotek.

Barevný prostor (Color space, Gamut)
Na výběr je ze Standard (což znamená sRGB) nebo AdobeRGB. Barevnými prostory, ICC profily a fakty kolem nich se podrobně zabývá článek Vnímání a zaznamenávání barev. Co se AdobeRGB týče, tak v návodu v fotoaparátu je poměrně výstižně napsáno:

"AdobeRGB je zejména pro profesionální focení. Protože fotka v režimu AdobeRGB vypadá nevýrazně, je nutné její následné zpracování. Toto nastavení není doporučováno těm uživatelům, kteří neví nic o zpracování obrazu a AdobeRGB."

O co ve stručnosti jde? Barevný prostor (Gamut) je předpokládaný rozsah barev zařízení, na kterém se fotografie budou prohlížet/zpracovávat. Protože nepsaný standard Windows a Internetu je sRGB, je volba sRGB logická a v praxi nejčastěji použitelná. DSLR ale umí zaznamenat větší barevný prostor (víc barev - zejména v oblasti zelené na kterou je lidské oko nejcitlivější) než sRGB. K jeho aktivaci je třeba v menu nastavit AdobeRGB. Pokud ale potom budete prohlížet fotky na normálním PC (tj. sRGB) důsledkem bude, že fotky budou nevýrazné, barvy tmavé a zašedlé. Chcete-li, aby fotky byly normální, musí zařízení (PC, monitor atp.) umět též AdobeRGB a vy to musíte prohlížecímu nebo editačnímu programu (třeba PhotoShopu) říct - neboli přiřadit fotce ICC profil AdobeRGB. Fotoaparáty totiž automaticky do JPEG souborů fotek ICC profil nenahrávají!
Doporučení: ponechte Standard tj. sRGB

Kontrast (Contrast)
Rozsah je -2, -1, 0, +1, +2. Nastavení kontrastu má na výslednou fotografii největší vliv. Volba -2 kontrast dramaticky snižuje, čímž může značně vylepšit obraz tam, kde je kontrastu až příliš (snímání na slunci atp.). Naopak volba +2 dramaticky zvyšuje kontrast tam, kde je ho málo (mlha, ponuré fotky atp.). Při zvyšování kontrastu pozor na přepálení bílé! Kontrolujte proto pečlivě histogram!
Doporučení: Kontrast skutečně nastavujte podle Vašeho záměru a druhu scény.

 
Interpolace
Je přirozené se domnívat, že 6 megapixelový fotoaparát má senzor vybavený 6 miliony barevných pixelů. Bohužel, skutečnost je složitější a zdaleka ne tak přímočará. 6 megapixelový fotoaparát má sice 6 milionů pixelů na senzoru, ale pouze černobílých tedy neschopných vidět barvu. Aby senzor viděl i barvu, je před jednotlivými pixely barevná RGB maska s tím, že barvy jsou uspořádány do matice a zelená maska je ve čtverci dvakrát, čímž se simuluje zvýšená citlivost oka na zelenou. Vzniká tzv. Bayerova RGBG maska [*]. Z uvedeného vyplývá, že 6MP fotoaparát má "pouze" 1.5M červených pixelů, 1.5M modrých a 3M zelených.

Aby se pro každý pixel obrazu získala plnobarevná RGB informace, vždy ze 4 sousedních pixelů senzoru (2x2) se vypočítá jeden RGB pixel obrazu.

Pro sousední pixel obrazu je použita pouze o 1 pixel posunutá čtveřice pixelů senzoru, takže ve výsledku je každý pixel senzoru použit 4x - neboli došlo k interpolaci obrazu.


Pokud se tedy v Adobe Photoshopu podíváte na jednotlivé RGB kanály, tak si všimněte, že zelený kanál je vždy nejostřejší a nejméně zašuměný v porovnání s červeným a modrým.


* Některé fotoaparáty SONY používají místo masky RGBG masku RGBE, kde místo druhé zelené je použita nachová (Emerald). Sony tvrdí, že to zvyšuje gamut a barevnou citlivost.
* Odlišnou strukturu pixelů mají senzory Fuji Super CCD SR - podrobnosti zde
* Zcela odlišnou filosofii, která nepotřebuje interpolaci, používají senzory typu Foveon - podrobnosti zde

 

Kontrast -2

Kontrast 0

Kontrast +2

Všimněte si postupně ztmavovaného pozadí a prohlubující se tmavosti vlasů. U kontrastu +2
se již na tváři objevují i nepěkné lesky. Takže u tohoto "portrétu" volit cca -2 až  0.
klikněte na větší obrázek

 

Ostrost (Sharpness)
Rozsah je -2, -1, 0, +1, +2. Nastavení ostrosti má na obraz téměř zanedbatelný vliv. Je to dobře, protože ostření by měla být po všech úpravách fotografie úplně poslední operace těsně před tiskem. Proto je lepší doostřovat až v PC.
Doporučení: Ponechte 0, máte-li rádi ostřejší fotky a neprovádíte-li úpravy v PC, nastavte +2.

Ostrost -2

Ostrost +2

klikněte na větší obrázek

Zřejmě na žádost uživatelů provedl Canon v EOS 300D/350D/20D úpravu. Místo volby Standard na EOS 10D, která odpovídala Contrast = Saturation = Sharpness = 0, zavedl na EOS 300D/350D/20D jako standardní volbu Parametr 1 s nastavením Contrast = Saturation = Sharpness = +1. Navíc Sharpness má dvojnásobný účinek ve srovnání s EOS 10D, takže Sharpness=+1 na EOS 300D/350D/20D je stejné jako Sharpness=+2 na EOS 10D. Neutrální nastavení Standard na EOS 10D je na 300D/350D/20D nazýváno Parametr 2.

Saturace barev (Saturation)
Rozsah je -2, -1, 0, +1, +2. Nastavení saturace barev má na obraz mírný vliv.
Doporučení: Ponechte 0, máte-li rádi sytější fotky, nastavte +2.

Saturace -2

Saturace 0

Saturace +2

klikněte na větší obrázek

 

Odstín barev (Color tone)
Rozsah je -2, -1, 0, +1, +2. Nastavení odstínu barev má na obraz jen mírný vliv a je určeno k jemnému doladění barev vedle vyvážení bílé. Volba +1 a +2 posouvá barevné podání do žluté a volby -1 a -2 do purpurové. Jedná se vlastně o dolaďování barev přibližně "kolmo" na vyvážení bílé. Vyvážení bílé nastavuje barvy převážně od červené do modré, kdežto odstín barev od žluté do purpurové - tj. "kolmo" v sRGB prostoru.
Doporučení: Ponechte 0.

Odstín -2 (purpurová)

Odstín 0

Odstín +2 (žlutá)

klikněte na větší obrázek

 


  Snímání do RAW

Naskýtá se tedy otázka: Nešlo by uložit na CF kartu přímo surová obrazová data a všechna rozhodnutí o vyvážení bílé, kontrastu, barevném prostoru atp. ponechat až na zpracování v PC? Tzn. nějak vyřadit obrazový procesor ve foťáku a zpracování provést až později, v klidu a s možností výběru podle náhledů? Ano, šlo. To je RAW...

Společně s fotoaparátem jste dostali i CD a na tomto CD je mimo jiné i program "File Viewer Utility". To je právě program na zpracování surových RAW fotek a na jejich převod do JPEG nebo TIFF.

Výhody a nevýhody RAW

Výhody jsou myslím celkem jasné - až teprve doma a v klidu na PC vyvážíte bílou, nastavíte kontrast atd. a to vše bez ztráty kvality snímku! RAW záznam na DSLR Canon je totiž 12 bitový, to znamená 16x kvalitnější než 8 bitový JPEG. Proto úpravy prováděné v RAWu neovlivní kvalitu výsledné fotografie. Navíc RAW je bezeztrátový, takže z něj můžete vytvořit i vysoce kvalitní TIFF.

Příroda ale nedá nic zadarmo. RAW má proto i své praktické nevýhody:

 1. Jedna fotka v RAWu je cca 2.5x větší než v nejkvalitnějším JPEGu. To znamená, že se Vám na kartu vejde 2.5x méně fotek. Jestliže je ale RAW bezeztrátově komprimovaný a 12 bitový, jeho velikost by měla být mnohem větší než JPG! Přijatelné zvětšení souboru jen cca 2.5x je zajištěno interpolací obrazu, která se provádí až v PC.

 2. Zápis větší fotky v RAWu na CF kartu trvá déle

 3. RAW vám nevezmou fotosběrny

 4. Fotku v RAWu vlastně nemáte, dokud jí na PC nezpracujete (nevytvoříte). Zpracování 1 fotky na PC trvá cca 20 vteřin! Foťák to zvládne za cca 2 vteřiny.

 5. Fotky v RAWu se v PC hůře archivují a musíte se nějak vyznat v několika JPEG verzích jedné "surové" RAW fotky

 6. RAW fotky v PC Vám nezobrazí běžné prohlížeče

 7. Program File Viewer Utility od Canonu nepatří k nejpovedenějším...

Zpracování RAW fotek

Při zpracování RAW fotek máte možnost v PC nastavit:

 • Digitální expoziční kompenzaci (ztmavení nebo zesvětlení snímku): +/-2 EV po 0.1 EV

 • Vyvážení bílé (White balance): Shot, Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Flash, Color temp - vše viz článek Vyvážení bílé na DSLR a dále navíc Eye dropper (manuální ukázání na bílou v obrázku)

 • Kontrast (Contrast): Shot, Low, Mid Low, Standard, Mid High, High

 • Saturaci barev (Color Saturation): Shot, Low, Mid Low, Standard, Mid High, High

 • Odstín barev (Color Tone): Shot, -2, -1, 0, +1, +2

 • Ostrost (Sharpness): Shot, Low, Mid Low, Standard, Mid High, High

 • Barevný prostor (Color space): sRGB, Adobe RGB

Takže vše jako v nastavení parametrů před focením, navíc digitální expoziční kompenzaci. Vybrat si ale můžete až po vyfocení snímku doma a s možností náhledů. Tajemná volba "Shot" znamená, že se vezme takové nastavení, jak byly nastaveny parametry při vyfocení fotky.

Kdy fotit na RAW?

Zjednodušeně řečeno vždy, když se jedná o záměr kvalitní fotky, jejíž zpracování předpokládáte v PC a unesete menší kapacitu karty. Já proto fotím na RAW krajiny, architekturu atp. Naopak RAW není vhodný na reportážní nebo rodinné fotografie, kde se spíše ocení okamžité vypálení na CD a také takových fotografií bývá velké množství, je hrozná práce je převádět z RAW do JPEGu a též požadavek na kvalitu není až tak vysoký.

Programy na RAW konverzi

Canonův File Viewer Utility není naštěstí jediný program, který umí zpracovat RAW data z DSLR. Jeho výhoda je v tom, že je zdarma, protože jste ho dostali s foťákem. Zdarma je také DCRAW. Máte-li ale vyšší nároky a pár korun, můžete volit z jeho konkurentů Capture One DSLR, BreezeBrowser nebo Adobe Camera RAW - pluginy do programu Photoshop.
 

RAW okno v programu BreezeBrowser:
 1. BreezeBrowser obsahuje i šumový filter
 2. Odpovídá parametrům fotoaparátu, navíc je digitální expoziční kompenzace
 3. False Color filter likviduje chybné barvy, které se mohou objevit v jemných detailech a při vysokém kontrastu
 4. Umožňuje rovnou v programu provést postprocessing neboli nastavení saturace, gammy, převzorkovat obraz a doostřít ho. Dále nastavuje typ výstupního souboru (JPG/PNG/TIFF) a stupeň komprese.
 5. Vyvážení bílé je umožněno také ukázáním na něco bílého v obraze

 


  Komentáře čtenářů

Dobry den, rad bych se vas zeptal jestli lze pracovat s formatem CR2 (Canon 350D) ve Photoshop CS2.
Dekuji, Roman Hutter, 7.11.2005

Zdravím pane Hutter!

Software na převod RAW formátů ve Photoshopu je tzv. plug-in (zásuvný modul), takže lze do Photoshopu postupně převodní softwary dohrávat tak, jak fotoaparáty na trhu vznikají. Podle aktuálních informací společnosti Adobe ze září 2005 podporuje Photoshop CS2 a plug-in Camera Raw 3.1 tyto fotoaparáty Canon:
EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-1D Mark II
EOS-1Ds Mark II
EOS 10D
EOS 20D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot Pro 1
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS

Jak patrno, 350D tam je, takže by mělo být vše OK. Plug-in Camera Raw 3.1 není ale kompatibilní s Photoshop CS. Více na zde. 11.8.2005

Zpět nahoru

Text a obrázky - copyright © 2013 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.