Rychlá navigace

Směrné číslo blesku

Druhy blesků

  Blesky manuální

  Blesky programové

  TTL blesky

  Zoom blesky

  Interní blesky

Fill-in blesk

TTL měření a DSLR

  Evaluative Metering Sensor

  Flash Metering Sensor

E-TTL

  Výhody a nevýhody E-TTL

  Měřící charakteristika E-TTL

  E-TTL II

Expoziční kompen. blesku

Synchronizační čas blesku

FP Flash

1st/2nd Curtain Sync

Uzamknutí expozice blesku Blesk a Autofocus

Shrnutí

Komentáře čtenářů

 

          Jak fotoaparáty fotí s bleskem

Jaké jsou druhy blesků? Jaká kriteria vzít v úvahu když blesk kupuji? Co se děje, když fotoaparát fotí s bleskem? Jak se určuje expozice s bleskem? Toto jsou všechno otázky, o kterých se bohužel v manuálech většinou nedozvíte téměř nic.

Článek volně navazuje na článek Porozumění správné expozici  a Expoziční režimy a strategie a je zaměřen hlavně na digitální zrcadlovky Canon a blesky Speedlite. Mnoho informací je ale obecných a použitelných i na libovolných jiných značkách či na nepravých zrcadlovkách nebo i kompaktech.

Vtip fotografování s bleskem je v tom, aby použití blesku nebylo vůbec vidět! V tomto případě blesk přisvítil tvář modelky utápějící se jinak ve stínu protisvětla (fill-in blesk).
Canon EOS 10D, 1/90sec, f/2.5, ISO200, 50mm

Fotografování s bleskem je opravdu mistrovství. Nemám na mysli běžnou fotku typu "zmáčknu a jdu" ale tu, která vypadá opravdu přirozeně, i když je dělaná s bleskem. V dokumentaci toho bývá totiž trestuhodně málo a informace aby se sháněly jako za války. Pro srovnání - v USA např. vycházejí knihy jako "Canon Speedlite Reference Guide", ale ani ony neodpovídají na všechny tajemství focení s bleskem. Algoritmy blesků od Canonu jsou totiž v mnohém zahaleny tajemstvím...

  Směrné číslo blesku

Směrné číslo blesku je jeho základní údaj, který říká na jakou vzdálenost je blesk schopen osvítit předměty pro správnou expozici clonou f/1. Směrné číslo je dané vztahem

        směrné číslo = clona * vzdálenost

neboli

        clona = směrné číslo / vzdálenost

kde vzdáleností se myslí vzdálenost předmětu v metrech od blesku nikoliv fotoaparátu. Směrné číslo se udává pro ISO=100. Zdvojnásobíte-li ISO, směrné číslo se zvětší o odmocninu 2 ~ 1,4x.

  Druhy blesků
 

Blesky manuální

Dnes již prakticky vyhynuly nebo patří k velmi levným bleskům (pod 1.000,- Kč - např. Fomei). Jedná se v podstatě o výbojku, která vždy bleskne naplno a je jí jedno jak je fotoaparát nastaven. Jediná komunikace manuálního blesku s fotoaparátem je "bleskni TEĎ". Expozici je nutné ručně počítat ze směrného čísla blesku vztahem

        clona = směrné číslo / vzdálenost

Vzdáleností se myslí vzdálenost předmětu od blesku nikoliv fotoaparátu. Pokud se dodrží dostatečná přesnost výpočtu a zohlední se vlivy prostředí (např.v exteriéru je nutné v tomto případě otevřít oproti vypočítaným hodnotám clonu o jeden stupeň), je dosahováno poměrně přesné expozice. O pohotovosti takového užití ale nemůže být ani řeč, i když zkušení fotoreportéři dokázali odhadovat pracovní clonu velmi rychle a přesně.

Blesky programové

Modernější blesky, které jsou v mnoha obměnách vyráběny dodnes, přinesly programovou expozici. Programové blesky jsou vybaveny vlastním expozimetrem (senzorem), který je schopen měřit množství odraženého záblesku od snímaných objektů a po dosažení nastaveného množství blesk zhasnout. Na blesku je ale potřeba nastavit citlivost použitého filmu a blesk nám sdělí clonu, která se ručně musí nastavit na fotoaparátu. Po nastavení clony je pak již záblesk řízen bleskem automaticky. Komunikace programového blesku s fotoaparátem je ale obvykle též omezena pouze na "bleskni TEĎ". Tato na první pohled lákavá metoda trpí řadou nedostatků - nezohledňuje použité filtry a mezikroužky, nezohledňuje expoziční korekce na fotoaparátu a při snímání na krátké vzdálenosti čidlo blesku směřuje mimo snímaný objekt.

TTL blesky

Moderní blesky používají měření expozice TTL (Through-The-Lens), tj.měření světla prošlého objektivem fotoaparátu. Měří tudíž fotoaparát a s bleskem si inteligentně povídá. Vše se nastaví automaticky a navíc se zohledňují všechny faktory mezi předmětem a filmem (filtry, mezikroužky atp.). Pro další informace o druzích blesků a zejména pro zajímavé problémy TTL blesků (netýká se digitálních fotoaparátů) odkazuji na článek časopisu PhotoLife, "Chybující TTL blesky".

Zoom blesky

V praxi je potřebné osvítit pouze tu část scény, kterou "vidí" objektiv. Je zbytečné osvětlovat větší plochu (škoda světla blesku na zbytečná místa do šířky). Proto je vhodné "zoomovat blesk" stejně jako objektiv. A to přesně dělají zoom blesky. Ve své bleskové hlavě mají motorek, který zaměřuje světlo z bleskové výbojky podle nastaveného zoomu na objektivu fotoaparátu. Blesky jsou většinou schopné zoomovat v rozsahu kolem 28-105mm. Díky tomuto triku je blesk schopen osvítit scénu na větší vzdálenost, než blesk bez možnosti zoomu. Nasadíte-li objektiv s delším ohniskem (např. 300mm), blesk nastaví třeba 105mm a dál už zoomovat neumí.

 Interní blesky

Většina amatérských a poloprofesoinálních fotoaparátů je vybavena interním bleskem, který většinou v případě jeho potřeby vyskakuje z těla  fotoaparátu. Tyto blesky jsou lehké, pohotové a vždy připraveny ale stěží se hodí ke kvalitní fotografii z mnoha důvodů:

 • Jsou malé a mají nízký výkon (typicky mají směrné číslo kolem 10-13 oproti třeba 55 na mém externím Speedlite 550EX).

 • Jsou umístěny velmi blízko ose objektivu (směr světla které emitují jde jakoby z objektivu) a tím způsobují výrazný efekt červených očí.

 • Z důvodu jejich umístění je jejich světlo často zastíněno objektivem (nepříjemný stín na fotce).

 • Neumožňují žádné natáčení a směrování

 • Nemají zoomování, takže většinou pokrývají širokoúhlou oblast (typicky kolem 28 mm)

Proto se hodí spíš jako fill-in (výplňové) blesky při fotografování venku. Jejich výhodou je naopak rychlé dobití, protože využívají kvalitní a tvrdé baterie fotoaparátu. Nevýhodou ale je, že je dost rapidně vybíjejí. Většina fotoaparátů používá TTL měření pro interní blesk vyjma digitálních, které používají E-TTL.

  Fill-in blesk (vyplňovací blesk)

Nejedná se o druh blesku ale druh jeho použití. Lidé se často diví, proč fotoaparát bleskne i za jasného slunečného počasí na pláži. Domnívají se, že světla je dost - tak proč blesk? Světla možná je dost ale jde o to, že hlavní objekt (většinou ve středu snímku nebo ve vazbě na zaostřovací bod) je ve stínu a na jasném pozadí (obloha, sníh, moře) by byl moc černý. Fotoaparát se potom fill-in bleskem snaží tento stín prokreslit a tak zajistit správnou expozici hlavního objektu (např. obličeje). Způsob jak se určuje expozice fill-in blesku při E-TTL je popsán dále a problémy fill-in blesků jsou popsány zde.
 

TTL blesky - způsob měření expozice

Protože TTL blesky jsou v současnosti nejrozšířenější a pro kvalitní práci téměř nezbytné, zaměříme se na ně. Informace jsou čerpány a ověřeny na fotoaparátech Canon EOS. Jiné značky se mohou chovat odlišně i když principy zůstanou podobné. Pro porozumění měřícím metodám TTL a zejména E-TTL je nejprve třeba porozumět funkci dvou senzorů (expozimetrů) obsažených v Canon EOS fotoaparátech.


Evaluative Metering Sensor
 Běžné měření expozice
při nesklopeném zrcátku
Tento senzor je funkční pouze při nesklopeném zrcátku (při pohledu hledáčkem skrz objektiv) a je zodpovědný za běžné měření expozice. Při fotografování s bleskem tedy měří intenzitu normálního okolního osvětlení (jako kdyby se fotografovalo bez blesku). Tím zajišťuje, že expozice bude nastavena tak, aby pozadí (prostor za hlavním objektem) bylo exponováno správně. Tento senzor je blokován (zastíněn), když je sklopené zrcátko - čili během vlastní expozice. Evaluative Metering Sensor má speciální funkci v režimu E-TTL.


Flash Metering Sensor
Měření expozice při sklopeném zrcátku

Tento senzor je funkční pouze při sklopeném zrcátku (při vlastní expozici) a je zodpovědný za měření během expozice. Při fotografování s bleskem (a jen tehdy) měří intenzitu odraženého světla od objektu osvětleného bleskem. Senzor je nasměrován proti filmu a měří světlo odražené od filmu. Snad u všech analogových Canon EOS fotoaparátů je tento senzor svázán se zaostřovacím systémem (AF - Auto Focus), pomocí něhož je expozice správně změřena právě v bodě zaostření. U digitálních fotoaparátů Canon tento senzor není není obsažen.

 

  TTL měření a digitální fotoparáty

Flash Metering Sensor pravděpodobně chybí ve všech digitálních fotoaparátech Canon (DSLR EOS typu D30, D60, 1D, 1Ds, 10D, 300D, 20D, 350D) a na non-EOS typech PowerShot Pro 70IS, Pro 90IS, G1 a G2). Je možné spekulovat, že zrcadlový povrch CMOS chipu neumožňuje měření odrazem o chip a proto všechny digitální fotoaparáty používají pouze metodu E-TTL. E-TTL totiž  Flash Metering Sensor nepotřebuje. Proto na těchto aparátech mohou být použity pouze blesky Speedlite typu EX, které E-TTL podporují. Ale protože Canon přechází generálně na systém E-TTL (u nových modelů), není to na závadu.

E-TTL (Evaluative Through-The-Lens)

Moderní systém měření expozice bleskem firmy CANON vypadá nějak takto:

 1. Při namáčknutí spouště do půlky se Evaluative Metering Sensorem změří expozice pozadí (bez blesku) a podle nastaveného režimu P, Av, Tv nebo M se nastaví clona a expoziční čas.

 2. Při domáčknutí spouště ale ještě před sklopením zrcátka se předbleskne malým výkonem blesku (stejnou výbojkou jako se bleskne hlavní blesk) a opět Evaluative Metering Sensorem (zrcátko ještě není sklopeno) se spočítá potřebná doba hoření blesku. K vyhodnocení se použije celá plocha Evaluative Metering Sensoru (čili celý záběr) s tím, že okolí zaostřovacího bodu je ve výpočtech upřednostněno. Při ručním ostření se použije střed.

 3. Pokud se fotografuje při dostatku světla (10 EV nebo více), nastaví se režim auto fill-in flash (vyplňovací blesk). Mezi 10 EV a 13 EV fotoaparát plynule snižuje výkon blesku o 0,5 EV na každé 1 EV, které je nad 10 EV. Tzn., že při 13 EV se sníží výkon blesku o 1,5 EV. Od 13 EV se již drží snížení výkonu blesku konstantně o 1,5 EV (Canon ale nikdy nezveřejnil detaily tohoto algoritmu). Uvedené snížení výkonu blesku se připočítává k ruční expoziční kompenzaci blesku.

 4. Potom se teprve sklopí zrcátko a exponuje. Blesk zapálí na v bodě 2 spočítanou dobu a může být synchronizován s 1 nebo 2 lamelou závěrky. Z uvedeného vyplývá, že Flash Metering Sensor se vůbec nepoužívá.

E-TTL podporují blesky Canon Speedlite 220EX, 380EX, 420EX, 550EX, 580EX, MR-14EX, MT-24EX. "X" na konci znamená podporu E-TTL.

Výhody a nevýhody E-TTL

Podle Canonu je to nejnovější a nejpřesnější měření, které optimálně vyváží přirozené osvětlení pozadí s osvětlením hlavního objektu bleskem. Za nevýhody je ale možné považovat:

 • Předblesk může způsobit mrknutí a následná "ostrá expozice" snímá již zavřené oči. Předblesk může také plašit snímanou zvěř. Pravdou ale je, že předblesk je tak krátký a tak blízko opravdového blesku, že si ho ani nevšimnete.

 • Předblesk může spouštět další studiové blesky, které jsou opticky spouštěné a měly by reagovat až na hlavní blesk. Místo toho ale blesknou již při předblesku.

 • E-TTL je poměrné nové a mnoho starších blesků ho neumí. To je problém hlavně u nových digitálních fotoaparátů, které umí pouze E-TTL. Musíte prostě koupit nový blesk.

 • Hlavní problém E-TTL je ale v jeho vazbě na zaostřovací bod (AF).

Měřící charakteristika E-TTL

Když fotoaparát předbleskne, aby změřil expozici hlavního objektu bleskem (měří se Evaluative Metering Sensorem), použije poměrovou (evaluative) metodu s tím, že upřednostní segment kde je aktivní zaostřovací bod (AF Point). Je-li objektiv v režimu manuálního ostření, předpokládá střed (některé fotoaparáty prý přepnou na metodu se zdůrazněným středem). Nicméně Canon má s touto metodou asi  problémy, protože se lze dočíst o stížnostech na tento systém. Zřejmě vazba segmentů na aktivní zaostřovací bod (AF Point) se blíží bodovému měření a dochází k chybné expozici podle toto kam přesně míří. Proto nejnovější DSLR Canon měří vždy metodou se zdůrazněným středem (center-weighted) bez ohledu na ruční či automatické zaostřování.

E-TTL II

Nástupem EOS 20D Canon metodu měření E-TTL vylepšil na tzv. E-TTL II. Jedná se o to, že moderní objektivy při zaostření na hlavní objekt znají jeho vzdálenost v metrech (najdete ji mj. i v EXIFu). A znalost vzdálenosti hlavního objektu je pro expozici bleskem velmi užitečná. E-TTL II se od E-TTL liší tedy v tom, že se do výpočtu nějak (bůh ví jak) tato vzdálenost zahrne. Pokud objektiv vzdálenost zaostřeného místa neposkytuje, měří se "postraru", tedy klasickým E-TTL.

  Expoziční kompenzace blesku

Expoziční kompenzace znamená ruční rozvážení expozice oproti hodnotě nastavené automatikou. Vyjadřuje se v jednotkách ±EV. Jak již bylo řečeno ve všech režimech TTL se rozlišuje:

 1. Expozice pozadí (bez blesku), která se ovládá clonou a časem a může ji změnit expoziční kompenzace pozadí. Čas musí být ale vždy delší nebo roven X-sync není-li nastaven na blesku režim FP Flash.

 2. Expozice hlavního objektu bleskem - hlavní objekt se pozná podle zaostřovacího bodu, ovládá se clonou a předčasným zhasnutím blesku a může ji změnit expoziční kompenzace blesku.

Tak je možné nezávisle vyvažovat expozici pozadí bez blesku a hlavního objektu bleskem.

  Synchronizační čas blesku (X-sync)

Při expozičních časem delších než cca 1/200sec (tento tzv. X-sync čas závisí na typu fotoaparátu, je to tzv. synchronizační čas závěrky a 1/200sec platí např. pro Canon EOS 10D/300D) se otevře závěrka (Focal Plane), počká se nastavený čas a z druhé strany se závěrka opět zavře. Tak je zajištěna stejná expozice celé plochy filmu/chipu. Blesk je výboj velmi intenzivní ale velmi krátký (řádově tisíciny vteřiny). Proto musí blesknout v době, kdy je závěrka celá otevřená. Při časech kratších než X-sync čas (kratší než 1/200sec) se nikdy závěrka neotevře celá, ale nad filmem/čipem jede štěrbina (čím kratší čas tím užší štěrbina je). Ať by blesk blesknul kdykoliv - na fotce by byl jenom pruh. Proto když zapnete focení s bleskem (nebo ho automatika zapne sama) fotoaparáty nedovolí nastavit čas kratší než X-sync. Máte-li již kratší čas nastaven, fotoaparát automaticky nastaví X-sync.

  Vysokorychlostní synchronizace (Focal Plane Mode, FP Flash)

Problém nastane, když chcete za denního světla fotit pohyblivé předměty (např. koně v trysku) a popředí si přisvítit bleskem. V takovém případě je 1/200 moc dlouhý čas - objekt (kůň) bude rozmazán. Chtělo by to tak 1/500 až 1/1000sec. Stejný problém nastane, když chcete mít minimální hloubku ostrosti a bleskem (např. u portrétu) přisvícené popředí. Odcloníte a správná expozice vám ukáže 1/500sec. To ale nejde použít blesk (1/500 < X-sync).

Vysokorychlostní synchronizace (Focal Plane mode, FP Flash) umožňuje u některých dražších blesků nastavit speciální režim záblesku umožňující libovolný čas závěrky (třeba 1/5000 sec). Blesk totiž nebleskne 1x (jako normálně) ale vyšle sérii záblesků o vysoké frekvenci (50 kHz a vyšší) a tím umožní exponovat i když úzká štěrbina závěrky se pohybuje nad filmem/chipem. Jako vždy něco za něco - síla blesku v FP módu je nižší (cca 3x ) takže můžete fotit pouze bližší předměty. Např. Speedlite 420EX má směrné číslo při zoomu 105mm 42. Při režimu FP flash a čase 1/250 jen 20 a při čase 1/2000 jen 7.4!

Blesky Canon které podporující FP flash jsou: všechny EX blesky, tj. Speedlite 220EX, 380EX, 420EX, 550EX, 580EX, MR-14EX, MT-24EX.

  Blesk na začátku (1st Curtain Sync) nebo konci (2nd Curtain Sync) expozičního času

Jak již bylo řečeno, při expozičních časem delších než X-sync se otevře první lamela závěrky, počká se nastavený čas a druhá lamela závěrky se zavře. Kdy ale má blesk blesknout? Normálně bleskne ihned po otevření první lamely (1st curtain sync). Důsledkem je, že objekt je zmrazen bleskem a následně se rozmaže směrem vpřed v čase. Neboli bleskne se na začátku expozice. 2nd curtain sync není nic jiného, než blesknutí na konci expozice (těsně před uzavřením druhé lamely závěrky). Důsledky při focení jedoucího auta s rozsvícenými světly si jistě domyslíte.

  Uzamknutí expozice blesku (Flash Exposure Lock, FEL)

Provádí uzamčení jednou změřené expozice blesku. Po stisknutí tlačítka Flash exposure lock (FEL) předbleskne blesk, změří a nastaví se správná expozice blesku (expozice pozadí se neuzamkne) a na dalších 16 vteřin se expozice blesku již nezmění i když se změní scéna. 16 vteřin dává dostatečný čas ke kompozici snímku, změření expozice pozadí, zaostření a vyfocení.

  Blesk a Autofocus (AF) - vazba expozice na zaostřovací bod (AF Point)

Při normální expozici bez blesku se na fotoaparátu nastavuje metoda měření expozice, která zodpovídá za změření celé scény. Při expozici s bleskem je ale třeba rozlišit normální expozici pozadí bez blesku (a pokud možno vyloučit hlavní objekt) a expozici hlavního objektu bleskem. Proto je nutné změnit měřící charakteristiky tak, aby byl odlišen hlavní objekt od pozadí. Problém je, že tyto charakteristiky nejsou oficielně známy a Canon mlčí ...

  Shrnutí

 1. Hlavním objektem se rozumí "něco" soustředěné kolem zaostřovacího bodu (AF Point)

 2. Pozadím se rozumí vše mimo hlavní objekt

 3. Expozice hlavního objektu a pozadí se vyhodnocuje odděleně, expozice hlavního objektu se určuje výkonem blesku, expozice pozadí nastavením clony a času (podle režimu P, Tv, Av, M)

 4. Při jasném pozadí se blesk použije jako vyplňovací (fill-in) a ubírá se mu na intenzitě od 0 do 1,5 EV

 5. Expoziční kompenzace ovlivňuje pouze expozici pozadí

 6. Expoziční kompenzace blesku ovlivňuje pouze expozici hlavního objektu bleskem

 7. Není-li zapnut režim FP Flash čas závěrky nesmí být kratší než X-sync

 8. Měřící charakteristika expozice blesku a vazba na zaostřovací bod je problém, ale stejně se s tím moc dělat nedá

 9. Pokud fotíte s bleskem, buďte opatrní při používání běžné metody namáčknutí spouště pro změření expozice a zaostření, potom překomponování snímku a domáčknutí spouště. Skutečnost, že expozice bleskem se určuje až při domáčknutí spouště může automatiku zmást. Místo toho používejte uzamknutí expozice blesku (FEL).

Porovnávací tabulku blesků vhodných pro DSLR Canon najdete zde.


  Komentáře čtenářů

Dobrý deň, mám jednu konštruktívnu pripomienku k informácia o fotení bleskom na vašich stránkach. O probléme crop faktoru sa zmieňujete iba v tabuľke pri 580EX. V podstate všetky blesky okrem 580EX a 430EX blýskajú zbytočne na políčko 35mm kinofilmu. Pri crop DSLR Canonoch to znamená zbytočne 1.6x1.6=2.56 x dlhšie nabíjanie blesku, 2.56x rýchlejšie vybitie batérií a 2.56x zbytočne silnejšie rušivé blýskanie a neviem tiež či výbojka nemá žníženú životnosť v reálne podstatnom čase ovplyvnenú týmto zbytočným zvýšeným výkonom. Chcelo by to nejaké info na Vašich stránkach o tomto probléme, ako sa to dá riešiť, či sa dá prerobiť blesk (zoom), ako sú na tom alternatívny výrobcovia bleskov, alebo aspoň jednoduché upozornenie.

S pozdravom Eliašik, 13.10.2005

Zdravím pane Eliašik! Máte pravdu, starší blesky Canon (mimo 580EX a 430EX) skutečně bleskají na zbytečně velkou plochu danou crop faktorem foťáku. Zoom bleskové hlavy, která bere v úvahu crop faktor, je rozhodně praktičtější a účinější. Skutečně to snižuje dosah, prodlužuje nabíjení a zbytečně vybíjí baterie, snížené životnosti bych se dnes už tolik nebál.   13.10.2005

Zpět nahoru

Text a obrázky - copyright © 2013 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.