point-recompose-shot

Metodu Point-Recompose-Shot oceníte vždy, pokud hlavní objekt na který chcete ostřit není ve středu snímku. A tam by právě pro dobrou kompozici být spíše neměl. Metoda se používá nejčastěji v režimu One shot, Single, AF-S a se zvoleným jedním a to většinou středním AF bodem, který je též pro ostření obvykle nejcitlivější.

AF bod se namíří tam kde má být ostro, namáčkne se spoušť (tím se provede a uzamkne ostření), překomponuje se snímek a domáčkne se spoušť (provede snímek). Vypadá to možná složitě, ale je to překvapivě jednoduché a přirozené a tak je tento způsob ostření velmi oblíben.

Viz též AF body, Režim ostření.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.