aF: Phase detection (fázová detekce)

Všechny dnešní DSLR jsou vybaveny automatickým ostřením pomocí fázové detekce. Na rozdíl od konkurenčního systému detekce kontrastu, který používají běžné kompaktní fotoaparáty, je fázová detekce mnohem rychlejší. Vyžaduje ale speciální AF senzory a je proto dražší. V režimu živého náhledu případně při natáčení videa však i DSLR používají ostření pomocí detekce kontrastu, protože speciální AF senzory jsou díky trvale sklopenému zrcátku nefunkční.

Princip fázové detekce vysvětlí obrázek níže. Je-li zaostřeno (paprsky světla by se na senzoru protínaly kdyby nebyly odkloněny zrcátkem), tak se paprsky odražené od zrcátka trefí přesně na střed dvou specializovaných zaostřovacích CCD senzorů. Naopak není-li zaostřeno (paprsky světla by se na senzoru neprotínaly), tak se odražené paprsky na střed zaostřovacích CCD senzorů netrefí. Ze změřené odchylky je možné spočítat jak potřebný směr pohybu čočky (zde vpravo = blíže k senzoru) tak potřebnou velikost pohybu.


Princip ostření pomocí fázové detekce. Vysvětlení viz text.

Skvělá animace, která ledasco vysvětlí, je zde.

Viz též Automatické ostření, Detekce kontrastu, Hybridní ostření.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.