aF: contrast detection (detekce kontrastu)

Všechny kompaktní fotoaparáty jsou vybaveny automatickým ostřením pomocí detekce kontrastu. Na rozdíl od konkurenčního systému fázové detekce, který používají DSLR, je detekce kontrastu pomalejší, ale levnější. Ostření pomocí detekce kontrastu však používají i DSLR v režimu živého náhledu případně při natáčení videa.

Ostření pomocí detekce kontrastu probíhá v podstatě zkusmo. Ostřící čočka objektivu se pohybuje vpřed a vzad a hlavní senzor se přitom dívá na obraz. V okamžiku, kdy uvidí ostré hrany, pohyb čočky zastaví. Podobně jako u fázové detekce musí mít ale předmět, na který se ostří, nějaké hrany a musí být dostatečně osvětlen.
 


Ostřící čočka je ve špatné pozici, hrany jsou rozostřeny.


Vidí-li senzor ostré hrany (předmět ale musí nějaké mít), tak ví, že je zaostřeno a pohyb ostřící čočky zastaví.

Skvělá animace, která ledasco vysvětlí, je zde.

Na rozdíl od fázové detekce se k vyhodnocování ostrosti hran používá přímo hlavní senzor. Ten je sice pomalejší než specializované CCD senzory u fázové detekce, ale zase může zaostřit kdekoliv ve snímku. Dají se tak realizovat i podobné strategie jako Detekce obličejů (Face detection) atd.

Viz též Automatické ostření, Fázová detekce, Hybridní ostření.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.