AF, autofocus, automatické ostření

Všechny dnešní digitální fotoaparáty nabízejí možnost automatického ostření (AF, Autofocus). Jedná se o automatický posun čoček v objektivu tak, aby předměty ve zvolené vzdálenosti od fotoaparátu byly ostré.


Potřeba přesného zaostření je nejlépe vidět u makrosnímků, kde je velmi malá hloubka ostrosti. Dále potom také u záběrů světelnými objektivy či teleobjektivy.

Motor na posun čočky v objektivu může být buď přímo v objektivu nebo v těle fotoaparátu a do objektivu se dostat hřídelí. Rychlost motoru je kritická pro rychlost ostření. Na trhu jsou dva typy ostřících motorů:

  1. Klasické motory - levné ale pomalé
  2. Ultrazvukové motory - dražší ale výrazně rychlejší. Motor ale musí být přímo v objektivu.


V DSLR se používají oba systémy - jak motor v objektivu, tak v těle DSLR. Někde ale motor být musí a tak pokud nemá motor v těle DSLR ani objektiv, automatické ostření není možné.

Pro správné zaostření je potřeba zvolit vhodný režim ostření a zvolit místo, podle kterého se v hledáčku (tj. na scéně) ostří. K tomu slouží tzv. AF body (AF points).

Problémy ostření

Vlastní ostření se provádí optickou cestou a sice fázovou detekcí hran na předmětu a proto DSLR nezaostří na předmět, který nemá žádné hrany (čistý papír, obloha, zeď). Stejně tak ostření selže při nedostatku světla.

Potvrzení zaostření

Všechny DSLR v režimu ONE SHOT/AF Single nějakým způsobem oznamují, že se jim podařilo zaostřit. V menu je možné různě nastavit, jak se zaostření potvrdí - bliknutím AF bodu, rozsvícením potvrzujícího symbolu v hledáčku či zvukově pípnutím.

Focus priority

Většina DSLR se v režimu ONE SHOT/AF Single chová podle tzv. Focus priority (priorita ostření). To znamená, že DSLR neumožní provést snímek, není-li zaostřeno (spoušť nereaguje). U některých DSLR je možné tuto prioritu ovládat v menu.

Viz též AF body, Ostření ve tmě, Režim ostření, Ultrazvukový ostřící motor, Zaostřená vzdálenost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.