režimy ostření

Všechny DSLR umožňují zvolit typicky jeden ze tří (Canon ze čtyř) zaostřovacích režimů:

 

 1. Manuální ostření (Manual Focus)
  Automatické ostření je vypnuto a ostří se ručně pomocí zaostřovacího kroužku na objektivu. To je často nezbytné u scén, které jsou obtížné pro automatické ostření - např. v šeru či tmě, v makrofotografii atp.
   
 2. AF Single, AF-S, ONE SHOT (různé názvy pro totéž)
  V tomto režimu DSLR jednorázově zaostří v okamžiku, kdy je namáčknuta spoušť do poloviny. Pokud ale otálíte s domáčknutím spouště a předmět se mezitím pohybuje k vám nebo od vás, tak se "vysune" ze správného zaostření. Tento režim tedy není příliš vhodný na pohybující se scény.
   
 3. AF SERVO, Continuous, AF-C, AI SERVO (různé názvy pro totéž)
  V tomto režimu DSLR ostří po celou dobu, kdy je namáčknuta spoušť do poloviny. Proto i když se předmět pohybuje, tak je stále udržován ostrý. Tento režim však o něco více vybíjí baterie a neumožňuje použít metodu Point-Recompose-shot. Tento režim se také často kombinuje se sekvenčním snímáním. Pro rychle se pohybující scény má však smysl pouze v případě, že je objektiv vybaven rychlými ultrazvukovými motory.
   
 4. AI FOCUS (pouze Canon)
  Tento režim nabízí pouze Canon. V tomto režimu si fotoaparát sám vybírá mezi režimem ONE SHOT a AI SERVO.

Ruční doostřování

Čas od času se naskytne potřeba automaticky zaostřit motorem a poté mírně doostřit či doostřovat ručně – například u makra či sportu. Klasické motory takový luxus obvykle neumožňují, protože to znamená se „prát“ s motorem, což jej může i poškodit. Je potřeba nejprve přepnout do ručního ostření (MF, Manual Focus), tím vyřadit motor a následně je možné ostřit ručně.

Na rozdíl od klasických motorů je většina ultrazvukových motorů (ne však zcela všechny) schopna současného automatického a ručního ostření. Oba pohyby se prostě sčítají a nedochází k žádnému přetahování. Například Canon značí takovou možnost jako Full Time Manual (FTM) a poskytují to jen objektivy vybavené ostřením typu USM Ring. Sigma tuto schopnost značí Dual Focus (DF) atd.

Viz též AF body, Automatické ostření.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.