AF LOCK, AF-L, uzamčení ostření

Nejpřirozenější a obvykle i standardní nastavení je, že namáčknutím spouště do poloviny DSLR jednorázově zaostří a současně změří expozici (režim One shot, Single, AF-S) nebo bude průběžně ostřit a současně průběžně měřit expozici (režim Servo, Continuous, AF-C) a to až do okamžiku domáčknutí spouště. V každém případě bude ale v tomto nastavení probíhat měření expozice a ostření ve stejný okamžik.

Lepší fotoaparáty mají obvykle tlačítko označené AF-L, které umožňuje zaostřit v jiný okamžik než při namáčknutí spouště. Tím lze oddělit okamžik měření expozice a okamžik ostření a oba procesy svázat s různými nezávislými tlačítky.

To umožňuje např. předostřit na jiný (nefotografovaný) předmět ve stejné vzdálenosti atp.

 


Většina DSLR má jedno uzamykací "LOCK" tlačítko a co se jím uzamyká je možné volit v menu.

Viz též Automatické ostření, Režim ostření.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.