Ostření ve tmě, AF assist lamp

DSLR používají k zaostření optickou detekci hran (přesněji detekci fáze, phase detection). Pro správné zaostření tedy musí mít zaostřovaný předmět nějaké hrany a současně musí být dostatek světla. V šeru nebo úplné tmě tedy ostření nemůže pracovat. Proto mnoho výrobců vybavuje své fotoaparáty pomocným zaostřovacím světlem (AF Assist Lamp), které v šeru či tmě pomůže osvítit fotografovaný předmět a tím i zaostřit.


Pomocné zaostřovací světlo je bílá nebo infračervená "lampička", která pomůže ostřícímu systému ve tmě či šeru.

Pomocné zaostřovací světlo vysílá buďto bílé nebo infračervené světlo nebo dokonce promítá speciální obrazec, který vyhovuje ostřícímu systému. V každém případě je ale jeho dosah velmi omezen, řádově jednotky metrů. Pomocné zaostřovací světlo často obsahují externí blesky.


Pomocné zaostřovací světlo (obvykle infračervené) často obsahují externí blesky. Promítají speciální vzorek, který usnadňuje zaostřování.

Fotoaparáty, které nejsou vybaveny tímto pomocným světlem, mohou použít interní blesk, který opakovanými záblesky může pomocné zaostřovací světlo nahradit.

Ne všechny AF body jsou stejně citlivé. U levnějších DSLR bývá nejcitlivější střední zaostřovací bod, ostatní body mohou mít citlivost nižší. To právě při ostření ve tmě či šeru a s pomocným zaostřovacím světlem může hrát negativní roli.

Viz též AF body, Automatické ostření.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.