A-DEP režim (canon)

Expoziční režim A-DEP (Canon, Priorita hloubky ostrosti, Automatic Depth of Field) se pokusí zajistit, aby všechny předměty na které ukazují ostřící body byly na fotografii ostré. Jinými slovy - pokusí se zajistit dostatečnou hloubku ostrosti pro všechny AF body.

Hloubka ostrosti je však dána třemi veličinami: 1. vzdáleností od objektu, 2. ohniskovou vzdáleností objektivu a 3. clonou. Z těchto tří veličin může ale fotoaparát ovládat jen clonu a tak tento režim většinou vede k vysokému clonovému číslu (např. 22) a tím k dlouhému expozičnímu času.


Ukázka typického použití režimu A-DEP. Ten zajistí takové nastavení clony, aby vše pod AF body bylo ostré. Ne vždy je to však možné.

Tento režim je odlišný od hyperfokálního ostření, protože zadní hloubka ostrosti v režimu A-DEP nemusí (ale může) být v nekonečnu, což při hyperfokálním ostření musí.

Na profesionálních fotoaparátech Canon tento režim nenabízí.

Viz též Hloubka ostrosti, Hyperfokální vzdálenost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.