Neostrá maska (unsharp mask)

Řada fotoeditorů je vybavena nástrojem na řízené softwarové doostření obrázku (sharpening). Většina z nich obsahuje i filtr typu Neostrá maska (Unsharp Mask), který je nejběžnějším nástrojem pro řízené doostřování. I když jakýkoliv filtr typu doostření není schopen do snímku dodat jakékoliv nové detaily, tak subjektivní dojem ostrosti a vzhledu detailů na snímku může velmi vylepšit. Název však může vést snadno ke zmatení, protože pomocí neostré masky se vlastně doostřuje.

Proces doostření si nejprve vytvoří tzv. neostrou masku (unsharp mask), což je rozostřené okolí všech hran na snímku. Jinými slovy jsou detekovány hrany, ale ne ostře, nýbrž plynule, neostře, do ztracena. V takto detekovaných hranách je potom zvýšen kontrast a tedy rozdíl mezi tmavou a světlou částí. Díky tomu se zvyšuje ostrost snímku, jeho rozlišení ale zůstává stejné. Příliš vysoké doostření (přeostření) však může nechat vzniknou tzv. halo - světlému a tmavému orámování všech hran a tyto nové prvky (artefakty) v obraze mohou významně poškodit původní kresbu.

I.
Příprava
masky
Originální obrázek.
Od originálu se odečte jeho rozostřená verze, rozostření se provede podle nastavení parametru Poloměr (Radius).
Vznikne neostrá maska, tj. maska okolí všech hran.
II.
Vlastní
doostření
Vytvoří se kontrastnější verze původního obrázku. O kolik se zvedne kontrast se řídí parametrem Míra (Amount).
Z kontrastnější verze se ale použije jen to, co je povoleno maskou, tj. v masce je světlé.
To se sečte s originálem a vznikne doostřená verze obrázku.


praktická aplikace

Doostřování pomocí neostré masky např. ve Photoshopu je velmi jednoduché a pohodlné a umožňuje i okamžitý a plnohodnotný náhled na výsledek. Vlastní filtr typu neostrá maska (Doostřit..., Unsharp mask) má tři parametry:

  • Míra (Amount) říká, o kolik procent bude zvýšen kontrast. Hodnota 100 % znamená, že kontrast bude zdvojnásoben. Normální hodnoty jsou 50 - 150 %, pro speciální účely i více.
  • Poloměr (Radius) říká, kolik pixelů kolem nalezené hrany bude doostřováno - bude jim zvyšován kontrast. Znamená to vlastně velikost rozostření neostré masky. Rozsah je 0.1 až 250 pixelů. Normální hodnoty jsou 0.8 - 1.5, pro speciální účely i více.
  • Práh (Treshold) říká minimální odlišnost jasu pixelu od svého okolí, aby byl zostřen a tedy považován za hranu(jinak zůstane beze změny). Rozsah je 0 až 255. Normální hodnoty jsou 0 - 4. Nastavíte-li 0, ostří se vše což vede ke zvýšení šumu - ostří se tedy i šum.
Původní snímek Doostřeno sadou
míra 100 %, poloměr 1.0, práh 2
Doostřeno sadou
míra 200 %, poloměr 2.0, práh 2
- silně přeostřeno.

Pro nalezení správné doostřovací sady je důležité si uvědomit, že subjektivní vliv doostření je v přímé vazbě na výsledné PPI obrázku. Například pro účely internetu (všechny snímky v tomto slovníku) platí, že snímky jsou zobrazeny 1:1, neboli PPI snímku bude odpovídat PPI vašeho monitoru a tedy kolem 90 PPI. Tím, že na monitoru vidíte každý pixel, bude i doostření velmi vidět a je proto třeba doostřovat jen mírně (například míra 50 %, poloměr 0.4, práh 1). Naopak při tisku na inkoustové tiskárně v kvalitě 300 PPI budou pixely velmi zhuštěny, doostření se tedy projeví méně a tudíž je nutné volit výrazně vyšší doostřovací parametry (například míra 150 %, poloměr 1.2, práh 2).

Viz též Artefakty obrazu, Doostření, Ostrost, PPI, Šum.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.