tonální rozsah (tonal range)

Tonální rozsah (Tonal range) digitálního snímku je množství tónů, které vyplňují dynamický rozsah. Je-li tonální rozsah malý, barev je málo a tak uvnitř dynamického rozsahu viditelně skáčou. A naopak je-li tonální rozsah velký, tak barvy jsou jemné a přechody jsou plynulé. Jinými slovy - dynamický rozsah je vzdálenost (například 100 metrů) a tonální rozsah je krok. Stejná vzdálenost může být rozdělena na malý počet velkých (hrubých) kroků či naopak.
 
  Velký (jemný) tonální rozsah Malý (hrubý) tonální rozsah
Velký dynamický rozsah
Malý (omezený) dynamický rozsah

tonální rozsah senzoru

Tonální rozsah senzoru je dán barevnou hloubkou použitého A/D převodníku měřenou v bitech. 8bitový A/D převodník má k dispozici jen 256 úrovní na každý RGB barevný kanál, kdežto 12bitový 4096.

tonální rozsah fotografie

Tonální rozsah fotografie je primárně určen tonálním rozsahem senzoru, sekundárně ale způsobem zpracování a uložení snímku. Plný tonální rozsah je schopen fotoaparát zachovat jen v RAW. Uložení snímku do JPEG nevratně nastavuje tonální rozsah na 256 úrovní na každý kanál a tedy na 8bitů.

Tonální rozsah je také ovlivněn následnou editací. Masivní editace (například zesvětlení či ztmavení snímku, zvýšení kontrastu atd.) vede k redukci tonálního rozsahu a tím k "děravému" histogramu. Omezený tonální rozsah potom může vést až k viditelné posterizaci.

Viz též Artefakty obrazu, Barevná hloubka, Dynamický rozsah, Histogram, JPEG, Posterizace, RAW.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.