TIFF

TIFF je formát pro ukládání fotografií a vychází ze zkratky Tagged Image File Format. TIFF je tzv. kontejnerový formát neboli formát, který dokáže nést různá obrazová data komprimovaná různými kodeky. Kontejner je potom jen standardní přenašeč opatřený všemi důležitými visačkami (tagy), které vnitřní formát správně identifikují a popisují. Díky tomu je TIFF velmi flexibilní formát, který dokáže kombinovat různé obrázky uvnitř jednoho souboru, dokáže používat různé barevné hloubky, různé způsoby komprese atd.

Přestože je TIFF dnes široce akceptovaný standard, tak šíře jeho možností někdy způsobuje kompatibilní problémy. Velká svoboda v balení různých typů dat dovnitř formátu TIFF někdy způsobuje obtíže se čtením a pochopením obsahu souborů. Zejména při použití okrajových a méně frekventovaných možností TIFF formátu riskujete, že protistrana je nepochopí. TIFF nabízí ukládání zcela bez komprese, nabízí bezeztrátovou kompresi (LZW, ZIP) a některé novější vydání i JPEG kompresi.

TIFF stejně jako JPEG podporuje EXIF data a správu barev pomocí ICC profilů. Na rozdíl od JPEG dokáže ale TIFF pracovat s vyšší barevnou hloubkou (typicky 16 bitů/kanál), dokáže ukládat více vrstev do jednoho dokumentu, pracovat v modelu CMYK a podporuje i průhlednost.

Dříve nabízeli digitální fotoaparáty možnost ukládat snímky do TIFF formátu jako kvalitnější alternativu k JPEG. Dnes ale tato možnost mizí, protože je rozumnější využít praktičtější, souborově menší a přitom mocnější formát RAW.

Viz též Artefakty obrazu, Barevná hloubka, JPEG, Komprese.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.