sRGB barevný prostor

Barevný prostor sRGB je konkrétní aplikace barevného modelu RGB. sRGB standard vytvořily firmy HP a Microsoft a je to barevný prostor standardně používaný např. na Internetu či ve Windows. sRGB definuje konkrétní barvy primárních barev (červené, zelené a modré), a dále bílý bod a gamma.


Možnosti každého konkrétního barevného prostoru se zobrazují jako výsek z plochy všech možných okem viditelných barev (chromatický diagram - typická barevná podkova). sRGB barevný prostor je z něj schopen zobrazit trojúhelník daný jeho základními RGB barvami. Značka D65 označuje tzv. bílý bod.

Viz též Adobe RGB, Gamma, Gamut, RGB.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.