barevný model RGB

Barevný model RGB kóduje barvu každého pixelu pomocí 3 čísel reprezentujících intenzitu červené, zelené a modré složky světla - tzv. kanálů (Channels), které se přidává na černý podklad (odtud tedy tzv. aditivní model). Tento systém je použit ve všech monitorem, televizorech a projektorech a nepotřebuje žádné vnější světlo na rozdíl např. od modelu CMYK.


RGB model si lze představit tak, že zezadu na stínítko vašeho monitoru svítí na každý pixel tři barevné mikroreflektory (červený, zelený a modrý) a mícháním jejich světla se vytváří ostatní barvy. Intenzita každého mikroreflektoru může být individuálně regulována od nuly do maxima a proto barva každého pixelu je sada tří čísel.

Třem barvám použitých v modelu RGB se říká tzv. základní (primární) barvy (Primary colors), přičemž regulací jejich intenzity vzniká při jejich míchání celé spektrum barev - gamut. Intenzita každé barvy se nejčastěji udává binárně (dvojkově) určitým počtem bitů podle barevné hloubky. Nejčastěji se používá 8 bitů na každý jednotlivý RGB kanál (jeden pixel tedy potřebuje 3*8=24 bitů), což umožňuje regulovat intenzitu každé barvy v rozsahu 0 až 255.


Pomocí tří základních barev RGB je možné smíchat všechny ostatní barvy. Svítí-li všechny tři mikroreflektory na maximum, vytvoří čistě bílou.

R G B Barva
0 0 0 černá
255 0 0 červená
0 255 0 zelená
0 0 255 modrá
255 255 0 žlutá
255 0 255 purpurová
0 255 255 azurová
255 255 255 bílá
128 128 128 střední šedá

Viz též Adobe RGB, Barevná hloubka, CMYK, Pixel, sRGB.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.