RAW

Obrazový formát RAW obsahuje jen minimálně zpracovaná data ze senzoru digitálního fotoaparátu. Název byl vytvořen z anglického slova raw (vyslovováno ró) znamenající surový, neupravený, hrubý. Zpracování dat a výpočet výsledné fotografie tedy neprovede obrazový procesor ve fotoaparátu, ale až počítač PC s řadou možností nastavení a náhledu na obrazovce. RAW díky neprovedené Bayerově interpolaci není o mnoho větší než JPEG.


RAW znamená přímé uložení dat ze senzoru po A/D převodu na kartu. Výpočet obrazu se však přesto provede i ve fotoaparátu pro náhled snímku na LCD displeji fotoaparátu a malý náhledový snímek se také přibalí do RAW.

RAW formát není bohužel nijak standardizován a výrobci si každý podle svých potřeb, preferencí a použité technologie (senzoru) definovali vlastní RAW formát. Rozdíly jsou značné a dokumentace k jednotlivým RAW formátům obvykle není dostupná. Je tak třeba používat programy určené pro konkrétní značku a často i pro konkrétní model fotoaparátu. Výrobci navíc částečně pod vlivem technologického vývoje, částečně jako obchodní politiku, RAW formát model od modelu mění a je tak třeba po nákupu nového přístroje programy určené pro RAW konverzi buď pořizovat nové, nebo alespoň upgradovat.

výhody raw formátu

  1. RAW má díky neprovedené logaritmizaci a gamma korekci větší dynamický rozsah než JPEG, a tak je při převodu RAW v PC možné dělat "expoziční kompenzaci" v rozsahu cca ±1 EV. Z RAWu tak lze zachránit i podexponovaný nebo přeexponovaný snímek, který by z JPEG zachránit nikdy nešel.

  2. Řada důležitých parametrů (vyvážení bílé, kontrast snímku atd.) je možné rozhodnout a nastavit až u PC za pomoci myši, klávesnice a kvalitního monitoru. To je nepoměrně pohodlnější a přesnější než na scéně.

  3. Z jednoho RAWu je možné podle potřeby vyvolat několik variant jednoho snímku (např. jednou JPEG, jednou TIFF, jednou v sRGB, jednou v Adobe RGB atp.) a všechny budou maximálně kvalitní.

  4. RAW pracuje obvykle s 12 či 14bitovou barevnou hloubkou, což je výrazně více než 8 bitový JPEG. Všechny úpravy kontrastu, jasu, barev atp. jsou tedy mnohem méně destruktivní pro kvalitu snímku a méně posterizují.

  5. U velmi kvalitních převodních programů (RAW konvertorů) umožňuje RAW další praktické operace - např. pokročilou redukci šumu, opravu chromatické aberace objektivu, kompenzaci vinětace atp.

  6. Pokud uveřejníte JPEG fotografii a vznikne spor o autorství, tak vlastnictví RAW autorství poměrně spolehlivě prokáže.

nevýhody raw formátu

  1. RAW produkuje cca 2x až 5x větší soubory než JPEG, což samozřejmě snižuje počet fotografií umístitelných na paměťovou kartu.
  2. Větší soubory zpomalují zápis na kartu i všechny další manipulace, takže jak sekvenční fotografování (zejména ukládání fotografií na kartu) tak i prohlížení a kopírování do PC bude pomalejší.
  3. Pro získání použitelných fotografií je třeba značného času stráveného u PC konverzí. Jeden RAW se převádí podle výkonu PC a rozlišení fotoaparátu kolem 10 až 20 vteřin.
  4. Nelze předat data hned z karty, RAW vyžaduje PC. Fotografie se i špatně v RAW prohlíží, protože k prohlédnutí je třeba fotografii alespoň hrubě převést.

RAW +JPEG

Některé výše uvedené nevýhody lze snadno překonat jednoduchým trikem. Na kartu se uloží jak surový soubor RAW, tak i kompletně vypočítaná normální fotografie JPEG. Pro výpočet JPEG fotografie jsou potom zcela normálně použity nastavené parametry na fotoaparátu (např. vyvážení bílé, kontrast, doostření, rozlišení, stupeň komprese atd.). Pokud se snímek povede, je možné použít rovnou a bez práce JPEG. Pokud je třeba snímek zachraňovat, je na kartě k dispozici i RAW.

Viz též Barevná hloubka, Dynamický rozsah, JPEG, sRAW.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.