posterizace

Termínem posterizace se označuje vada obrazu (artefakt), kdy díky nedostatečné jemnosti barev (malému tonálnímu rozsahu) dojde k viditelnému přeskoku barev místo jemného přechodu (gradientu). I u nejjednodušších fotoaparátů, které pracují s barevnou hloubkou jen 8 bitů/kanál, nemůže dojít k viditelné posterizaci, pokud snímek není editován. Posterizace se proto objevuje jako následek výrazné editace a to zejména při malé barevné hloubce 8 bitů/kanál. Snímání do RAW, které většinou podporuje vyšší barevnou hloubku, je proto proti posterizace při editacích mnohem odolnější. Posterizaci lze také omezit použitím rozkladu (Ditheringu).
 
Původní snímek s jemnými přechody. Posterizace v důsledku nedostatečného počtu barev. Posterizace se na histogramu prozradí mezerami mezi jednotlivými čárami.

Viz též Artefakty obrazu, Barevná hloubka, Histogram, Rozklad (Dithering), Tonální rozsah.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.