Poměr stran (Aspect Ratio)

Termínem poměr stran (Aspect ratio) se myslí poměr delší a kratší strany senzoru, snímku či tištěné fotografie. Bohužel však historicky se používá celá řada poměrů stran, což komplikuje prohlížení či tisk fotografií. Zatímco většina DSLR používá poměr stran 3:2 vycházející z rozměrů kinofilmu 24x36 mm, mnoho kompaktních digitálních fotoaparátů a DSLR Olympus s Panasonic používá poměr stran 4:3 vycházející z televizních obrazovek a monitorů. Existuje však mnoho jiných formátů, například moderní televizní formát 16:9. Tištěné fotografie na různých fotopapírech (například formáty A2, A3, A4, A5 atd.) přímo hýří formáty a většinou nesouhlasí ani s poměrem stran 4:3 ani 3:2.
 
Výrobce Rozměr Poměr stran
Canon APS-C 22.2 x 14.8 mm 3:2
Canon Full frame 24 x 36 mm 3:2
Nikon DX 23.6 x 15.8 mm 3:2
Nikon FX (Full frame) 24 x 36 mm 3:2
Sony 23.6 x 15.8 mm 3:2
Sony Full frame 24 x 36 mm 3:2
Olympus 4/3" 18 x 13.5 mm 4:3
Kompaktní fotoaparát (příklad) 7.6 x 5.7 mm 4:3

Typické poměry stran senzorů a tím i snímků u různých fotoaparátů.


Ukázka různých poměrů stran. Červeně 4:3, modře 3:2 a šedě 16:9.

Pokud poměr stran zdroje dat (snímek) nesouhlasí s poměrem stran cíle (monitor, papír), musí nastat přizpůsobení formátu. V zásadě jsou tři možnosti:

  1. Fotografie se zobrazí celá a nezdeformovaná, ponechá se ale na monitoru černý a na papíře bílý okraj, který formáty srovná. To je typické při prohlížení snímků na TV/monitoru a při tisku se tato metoda označuje jako "Bez ořezu".

 
Metoda bez ořezu sice nijak nepoškodí fotografii, nevyužije ale plochu monitoru/papíru a ponechá černé/bílé okraje.

  1. Fotografie se zobrazí celá, ale zdeformuje se (natáhne) tak, aby vyplnila plochu monitoru/papíru.

 
Fotografii je možné zdeformovat a tím nesouhlasící poměr stran srovnat. Různým motivům deformace různě vadí, je nepřijatelná zejména u snímků lidí.

  1. Fotografii je možné oříznout na správný poměr stran, tím vyplnit plochu monitoru/papíru a přitom ji nezdeformovat. Fotografie se ale nezobrazí celá. Tato metoda se obvykle označuje jako "S ořezem".

    
Poslední možností je kus originálu oříznout, aby se poměry stran srovnaly. Fotografie sice nebude deformovaná, ale současně nebude zobrazena celá. Tím se snadno může objevit kompoziční chyba (těsné doteky, opuštění snímku atd.).

Viz též Velikost senzoru.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.