pixel (obrazový bod)

Termínem pixel (PICture ELement) se označuje jeden bod digitálního obrazu. Pixel je nejmenší jednotka obrazové informace a rozumí se jím jeden plně barevný bod obrazu. Pixel sám o sobě nemá předepsaný žádný tvar - může být čtvercový, kruhový nebo libovolný, v praxi je však užitečné si ho představit jako obdélník, který vznikne rozřezáním obrazu na určitý počet svislých a vodorovných segmentů.


Jeden pixel obrazu je nejmenší obrazová informace a má jednu konkrétní barvu vyjádřenou čísly. Velké zvětšení obrazu odhalí pixely jako malé čtverce.

Barva pixelu

Barvu každého pixelu je třeba nějak zakódovat. V digitální fotografii se používají čísla a způsobů "kódování" je více. Nejběžnější způsob používaný v digitálních fotoaparátech pro zachycení obrazu a v počítačích pro jeho zobrazení je tzv. RGB barevný model, kde každý pixel je popsán trojicí čísel RGB – Red, Green, Blue (červená, zelená, modrá). Ty vyjadřují červenou, zelenou a modrou složku (kanál) každého pixelu a jejich mícháním je možné vytvořit množství barev podobného rozsahu jako má lidské vidění. Existuje však mnoho jiných způsobů jak barvu pixelu popsat, neboli je mnoho barevných modelů. RGB barevný model je přitom jen jeden z nich, za ostatní jmenujme např. model CMYK, HSB či L*a*b.

Viz též RGB, CMYK, HSB, L*a*b.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.