ostrost (sharpness, acutance)

Termínem ostrost (Sharpness, Acutance) se ve fotografii označuje schopnost přenést ostře hranu neboli hranový kontrast. Subjektivní vjem ostrosti ale v zásadě ovlivňují dva faktory:
 
Ostrost
(Sharpness, Acutance)
Ostrost měří rychlost přeběhu jasu na hraně neboli hranový kontrast. Na fotografii se projeví ostrými hranami, detaily a hranicemi.
Nízká Vysoká
Rozlišení
(Resolution)
Rozlišení popisuje schopnost zaznamenat rozdíly předmětů velmi blízko sebe. Na fotografii se projeví bohatstvím jemných detailů v kresbě.
Nízké Vysoké

Rozlišení je primárně určeno jemností buněk senzoru a tedy jeho rozlišením v megapixelech. Ostrost je primárně určena objektivem, senzorem, způsobem zpracování snímku (viz též Bayerova maska). Ostrost může být následně zvýšena vhodným procesem doostření. Celkový dojem ostrosti je však dán ještě zvětšením snímku (zvětšování snímku snižuje subjektivní dojem ostrosti) a pozorovací vzdáleností (při větší vzdálenosti je divák tolerantnější na neostrosti).

  Ostrost nízká Ostrost vysoká
Rozlišení
nízké
Rozlišení
vysoké

Viz též Doostření, Neostrá maska (Unsharp mask).

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.