komprese (compression)

Důležitým znakem každého formátu pro ukládání fotografií je, zda a jakou používá metodu komprese. V principu jsou tři možnosti:
  1. Nekomprimované formáty ukládají obrazová data tak jak jsou. Čtení těchto souborů je velmi rychlé a nejsou žádné problémy s kompatibilitou, soubory jsou však obrovské. Například 6 MPix fotografie s barevnou hloubkou 8 bitů/kanál má v nekomprimovaném stavu 18 MBytů. Příkladem mohou být formáty TIFF nebo BMP.
  2. Bezeztrátová komprese znamená, že data jsou sice komprimovány, avšak originál může být 100% zpětně restaurován. Komprese tedy nezpůsobí žádnou ztrátu kvality. Příkladem může být formát PSD nebo TIFF, který umožňuje bezeztrátovou kompresi například typu RLE nebo ZIP. Výsledný soubor může být cca 3x menší.
  3. Ztrátová komprese znamená, že z obrazu jsou nenávratně odstraněny nepodstatná data. Podle chytrosti ztrátové komprese se opravdu odstraňují jen ta data, které lidské oko nemůže postřehnout a tak reálné škody nemusí být velké. Přesto se uložený obraz od originálu výrazně liší a originál již obnovit nikdy nelze. Výsledný soubor je ale výrazně menší, v praxi až 10x či 20x. Typickým příkladem je JPEG.
Formát fotografie Velikost souboru Poznámka
Nekomprimovaný TIFF 18.0 MB 6 MPix fotografie, barevná hloubka 8 bitů/kanál
Komprimovaný TIFF 6.0 MB Bezeztrátová komprese ZIP
100% kvalita JPEG 2.6 MB Ztrátová komprese, avšak k nerozeznání od originálu
80% kvalita JPEG 1.4 MB Ztrátová komprese, dostatečná kvalita
60% kvalita JPEG 0.7 MB Ztrátová komprese, kvalita pro internet
20% kvalita JPEG 0.3 MB Ztrátová komprese, velmi nízká kvalita

Orientační porovnání velikosti souborů 6 MPix fotografie v závislosti na použité kompresi.

Viz též JPEG, TIFF.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.