jpeg

JPEG je formát pro ukládání fotografií a vychází ze slov Joint Photographic Experts Group, což je název komise, která byla ustanovena v roce 1986 a v roce 1992 vytvořila standard pro ukládání a kompresi obrazů. JPEG používá ztrátovou kompresi neboli výsledek je jiný než originál. Rozdíl je ale obvykle okem nepostřehnutelný a navíc stupeň komprese je možné v poměrně širokém rozsahu měnit. JPEG tak vyhoví jak tam, kde je potřeba maximální kvalita fotografie (např. tisk), tak tam, kde je preferována velikost souboru (internet, mail).

Finální úspora velikosti souboru záleží nejen na nastaveném stupni komprese ale i na obsahu fotografie. Ostré fotografie plné jemných detailů (např. pole nebo tráva) lze zkomprimovat mnohem méně než např. jemný portrét s rozostřeným pozadím. To se dá i otočit a proto ze dvou obsahově stejných snímků bude ten ostřejší (tj. lépe zaostřen či méně rozhýbán) mít větší JPEG soubor.


Množství jemných detailů (vlevo) povede k JPEG souboru většímu než při snímku obsahujícímu velké plochy (vpravo). V tomto případě je rozdíl (84 KB a 20 KB) i když rozlišení obou snímků je totožné a sice 350x525 pixelů. Ze stejného důvodu bude mít JPEG problém zmenšit snímek plný šumu.

Většina editorů při ukládání do JPEG umožňuje nastavit buď stupeň komprese nebo kvalitu snímku. Oboje je totéž, akorát obráceně – čím vyšší je komprese, tím nižší je kvalita snímku a naopak. Například Adobe Photoshop umožňuje nastavit kvalitu JPEG od 0 to 12, přičemž kvalita 0 produkuje logicky nejmenší soubory a kvalita 12 největší. JPEG zachovává EXIF informace a umožňuje i správu barev pomocí ICC profilů.

jpeg artefakty

Z principu JPEG komprese vyplývají nedostatky, které se při silné JPEG kompresi objevují v obraze. Říká se jim JPEG artefakty neboli nové, umělé a nechtěné obrazové prvky. Objevují se rády kolem jemné kresby a čar a to tím více, čím vyšší stupeň komprese JPEG provádí. JPEG se tedy nehodí na ukládání čárové grafiky, protože všechny čáry, písmena atd. jakoby „ušpiní“.

JPEG bude mít problémy i na plynulých přechodech realizovaných na velkých plochách (obloha, pozadí atd.). Tím, že v principu ukládá po čtvercových blocích, tak tyto čtverce mohou být v obraze viditelné a vytvořit místo plynulého přechodu mapy.


Ukázka drastické JPEG komprese jemného přechodu, která vytvoří typické čtvercové JPEG artefakty.


Ukázka poškození obrazu drastickou JPEG kompresí u jemné čárové grafiky. Originál můžete vidět zde.

nedostatky jpeg

Formát JPEG je velmi povedený a zisk plynoucí z významného zmenšení souborů s fotografiemi je obrovský. Díky pružné možnosti nastavení stupně komprese vyhoví jak v náročných aplikacích tak i programech citlivých na velikost souboru (mail, web). Přesto se JPEG nehodí všude a vždy a má pár významných omezení:

  1. Formát JPEG nepodporuje vyšší barevnou hloubku a vždy pracuje s barevnou hloubkou jen 8 bitů/kanál (tj. celkem 24 bitů). Tím neumožňuje využít vyšší barevnou hloubku získanou např. z RAW formátu a neumožní ani náročné editace, kde je vyšší barevná hloubka nutná.

  2. JPEG nepodporuje průhlednost (Transparency) neboli nedokáže uložit obrázky na průhledném pozadí. Průhlednost je však při vytváření počítačové grafiky či koláže často potřeba a je tak třeba sáhnout k jiným formátům (TIFF, PNG, GIF, PSD atd.).

  3. Díky použité metodě komprese se JPEG nehodí na ukládání grafiky (kresby, grafy, ikony, screenshoty atp.). Komprese má tendenci čáry a písmena rozpít a „ušpinit“ a tím zhoršovat jejich vzhled a čitelnost.

  4. JPEG nepodporuje animace (pohyblivé obrázky). To je doménou formátu GIF nebo dnes spíše programu Flash.

  5. JPEG nepodporuje bezeztrátovou kompresi. Komprese je vždy ztrátová, při vysoké kvalitě je však výsledek absolutně nerozeznatelný např. od bezeztrátového TIFF. V praxi to tedy nepředstavuje problém.

  6. JPEG nepodporuje ukládání obrazu obsahujícího více vrstev. To je doménou TIFF či spíše PSD.

  7. JPEG nepodporuje vektorovou grafiku, hodí se jen na fotografie.

  8. Opakované ukládání pokaždé změněné fotografie do JPEG formátu ji může degradovat.

Viz též Artefakty obrazu, Barevná hloubka, Komprese, TIFF.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.