barevný model HSB (HSV)

Pro některé situace, zejména pro některé případy práce ve fotoeditoru, je výhodný barevný model HSV (Hue, Saturation, Value), často také HSB (Hue, Saturation, Brightness). Jeho přínos je v tom, že odpovídá lidskému vnímání (popisu) barev. Zatímco modely RGB či CMYK jsou modely založené na míchání barev, HSB model definuje barvy pro člověka přirozeným způsobem a tedy odpovídá na přirozené otázky: Jaká je to barva? Jak je sytá? Jak je světlá či jak je tmavá? Je tedy velmi intuitivní a pro některé případy velmi názorný.

Barevný model HSB používá podobně jako model RGB také tři veličiny pro popis barvy, dává jim ale jiný význam:

  • Hue - barevný odstín. Měří se úhlem na standardním barevném kole (0° až 360°). Dohodou se za úhel 0° považuje červená, 120° odpovídá zelené, 240° modré a 360° opět červené, protože jsme objeli kruh kolem dokola.
  • Saturation - sytost barvy. Udává množství barvy v poměru k šedé a měří se v procentech od 0 % (šedá) do 100 % (plně sytá barva bez šedé). Např. červená s 50% sytostí bude růžová.
  • Value/Brightness - jas, množství světla. Udává relativní světlost nebo tmavost barvy.

         
Model HSB (HSV) je založen na lidském vnímání barev a sice odstínu barvy, její sytosti a jasu.

Není příliš typické ukládat fotografie v modelu HSB a editory to obvykle ani nenabízejí. Model HSB se však dobře uplatní při editaci fotografií případně při grafických návrzích. Je v celku obvyklé zadávat pomocí modelu HSB barvy, obrázky pomocí modelu HSB přebarvovat a ovládat sytost jejich barev. Není asi překvapením, že pokud se sytost celého obrázku (tedy všech bodů fotografie) nastaví na 0 %, obrázek přejde do své černobílé podoby.

Viz též CMYK, L*a*b, RGB.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.