gamut

Termínem gamut je myšlen rozsah všech barev, které je zařízení schopno zaznamenat/vytvořit. Pro zařízení pracující například na principu tří barev RGB je jeho gamut určen trojúhelníkem uvnitř chromatického diagramu, který schematicky vyjadřuje všechny barvy rozpoznatelné okem. Vrcholy trojúhelníka jsou definovány primárními RGB barvami použitými v daném zařízení. Barvy které leží vně tohoto trojúhelníka nemohou být daným zařízením za žádných okolností snímány/reprodukovány - jsou mimo barevný rozsah, mimo gamut (Out of gamut) a budou nahrazeny barvou nejbližší z okraje trojúhelníka.


Pokud nějaká barva je např. mimo gamut sRGB, tak bude nahrazena nejbližší barvou, kterou sRGB nabízí. Zobrazení zde je ale jen schematické, protože vás monitor neumí jiné barvy než sRGB a proto jakýkoliv pokus zobrazit barvy mimo sRGB gamut (mimo trojúhelník) musí selhat.

Na chromatickém diagramu zobrazený gamut je sice názorný, ale nevyjadřuje závislost gamutu na jasu. Jinými slovy se předpokládá, že se gamut s jasem nemění. To ale v řadě případů není pravda a například tiskárny, které pracují na principu míchání čtyř barev CMYK (cyan-nachová, magenta-purpurová, yellow-žlutá, black-černá) nebo dokonce šesti barev CMpMYpCK (cyan-nachová, magenta-purpurová, photo magenta-světle purpurová, yellow-žlutá, photo cyan-světle nachová, black-černá) mají komplikovanější tvar gamutu a ten se navíc mění s jasem. Jinými slovy - velmi tmavé a světlé barvy mají menší gamut než středně syté barvy. Gamut potom není možné jednoduše znázornit v chromatickém diagramu, protože tvoří 3D těleso.


Reálný gamut není konstantní s jasem a tak jeho skutečný tvar je složité 3D těleso.

Viz též Adobe RGB, CMYK, L*a*b, RGB, sRGB.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.