rozklad (dithering)

Kdykoliv je třeba ve fotografické praxi z menšího počtu barev vytvořit zdánlivě počet větší, nastupuje proces zvaný rozklad (Dithering). Typická aplikace ditheringu nastává, když se například tiskárna pomocí čtyřech inkoustů CMYK Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá), blacK (černá) pokusí namíchat celé spektrum barev typické například pro RGB. Míchání si přitom nelze představit tak, že inkousty jsou fyzicky zamíchány do sebe, ale tak, že body (dots) jsou tištěny velmi blízko sebe. Tím pro oko splynou, což má stejný efekt jako jejich smíchání. Efektu se ale dosáhlo rozkladem - ditheringem.
 
Představte si tento obrázek, který je ale potřeba vytisknout jen pomocí 4 barev. K dispozici jsou barvy (říká se jim paleta):
Takto to dopadne zcela bez rozkladu. Ve vhodnou chvíli se barvy sice "přepnou", ale výsledek je velmi hrubý.
Takto to dopadne, když je rozklad proveden metodou difúze. Barvy difundují do sebe a přechody jsou měkčí.
Takto to dopadne, když je rozklad proveden metodou pevného vzorku.
Takto to dopadne, když je rozklad proveden šumem.

Metod rozkladu existuje celá řada a ne všechny se hodí na všechny druhy obrázků. V každém případě nějaký druh rozkladu musí provést každá tiskárna před tiskem a rozklad se používá například i při ukládání ve formátu GIF či PNG. Rozklad také může vytvořit iluzi většího rozsahu barev (zdánlivě zvýšit barevnou hloubku) a tím efektivně zabránit posterizaci.

Příklad reálné fotografie a jejího rozkladu pomocí palety s 64 barvami:

Bez rozkladu. Obrázek viditelně posterizuje. Rozklad metodou difúze.
Rozklad vzorkem. Rozklad šumem.

Viz též Aliasing, Barevná hloubka, CMYK, DPI, Posterizace, PPI.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.