barevný model cmyk

Barevný model CMYK je založen na subtraktivním míchání barev, kdy se bílý papír zakrývá inkousty a tím se omezujeme barevné spektrum, které se od povrchu papíru odráží. Proto se mu říká subtraktivní - odčítací míchání barev. Teoreticky by pro generování všech barev stačilo míchat inkousty tří barev CMY - Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá). V praxi se ale používá ještě čtvrtá barva blacK (černá), která pomáhá tisknout typicky černý text, zlevňuje tisk a pomáhá míchat tmavé odstíny. Barevný model CMYK je používán při tisku a potřebuje vnější světlo pro generování bílé barvy odrazem od papíru. Míchání inkoustů však neprobíhá tak, že se míchají vlastní inkousty dohromady, ale používá se tzv. rozklad (Dithering).


Pokud světlo obsahující červenou, zelenou a modrou složku spektra, což je vnímáno jako světlo bílé, dopadne na žlutý inkoust, modrá složka světla je pohlcena. Odrazí se jen červená a zelená a to je vnímáno jako barva žlutá.


CMY model si lze představit tak, že každý pixel na papíře je vytvořený smícháním (přesněji rozkladem) inkoustů barev žluté, purpurové a azurové. V praxi se používá ještě čtvrtý černý inkoust.

Třem barvám použitých v modelu CMY se říká tzv. základní (primární) barvy (Primary colors), ke kterým se přidává černá (black). Regulací jejich intenzity vzniká při jejich míchání celé spektrum barev - gamut. Hodnota každé barvy se nejčastěji udává binárně (dvojkově) určitým počtem bitů podle barevné hloubky. Nejčastěji se používá 8 bitů na každý jednotlivý CMYK kanál (jeden pixel tedy potřebuje 4*8=32 bitů), což umožňuje regulovat intenzitu každé barvy v rozsahu 0 až 255.

C M Y Barva
0 0 0 bílá
255 0 0 azurová
0 255 0 purpurová
0 0 255 žlutá
255 255 0 modrá
255 0 255 zelená
0 255 255 červená
255 255 255 černá
128 128 128 střední šedá

Teoretické míchání barev v modelu CMY bez černé barvy. V praxi je míchání složitější, protože se používá i čtvrtá černá barva.

Před tiskem fotografie uložené jako RGB je nutné RGB převést do barevného prostoru CMYK. O tento proces se stará ovladač tiskárny, v profesionálním tisku pak tzv. RIP. Protože gamut prostoru CMYK je jiný než gamut prostoru RGB, určitou část barev není CMYK schopen zobrazit. Výsledný CMYK obrázek proto bude vypadat mírně jinak, obvykle utrpí syté barvy červené, zelené a modré.


Gamut barevného prostoru CMYK má složitější tvar a je menší než RGB. Současně se jeho gamut mění s jasem a tak toto plošné zobrazení je velmi nepřesné.

Viz též Barevná hloubka, Gamut, Pixel, RGB, Rozklad (Dithering).

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.