Blooming

Každý senzor je tvořen maticí světlocitlivých buněk (pixelů), ve kterých se dopadem světla generují elektrony, které se potom převádějí na elektrický náboj. Blooming je stav, kdy dopadající světlo na buňku má tak vysokou intenzitu, že vytvoří obrovské množství elektronů, a ty přetečou do sousedních buněk a i dál. Blooming se tak dá přirovnat k záplavě vody, která naplní i sousední buňky. I když moderní fotoaparáty mají tzv. antibloomingové obvody (něco jako „drenáž“), nejsou proti bloomingu zcela odolné a snadno se stane, že přeexponované bílé plochy obrazu poškodí i kresbu v místech, kde by měla být normální kresba (typicky větve stromů proti obloze).


Na výřezu je vidět, jak přeexponovaná pixely z oblohy poškodily kresbu větviček. Přebytečný náboj totiž přetekl do sousedních buněk senzoru. Tomuto jevu se říká blooming.

Viz též Artefakty obrazu, Dynamický rozsah, Histogram, Přepal (přepálená bílá).

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.