barevná hloubka (color depth)

Termínem barevná (někdy též bitová) hloubka se označuje počet bitů použitých pro uložení barvy každého kanálu v barevném modelu. Jestliže barevný model používá např. tři základní barvy (např. model RGB), potom intenzita každé barvy je určena jedním číslem, které je vytvořeno určitým počtem bitů. Například 8bitová barevná hloubka používá 8 bitů na každou RGB barvu (na každý kanál) a jeden pixel tedy potřebuje 3*8=24 bitů = 3 byty. Větší barevná hloubka zvětšuje škálu různých barev (tzv. tonální rozsah) ale přirozeně také zvyšuje paměťovou náročnost obrázku.

I když se používají nejrůznější barevné hloubky, pro fotografii má význam jen několik z nich:

Počet bitů
na každý kanál
Počet možných barev
každého kanálu
Počet bitů
na celý pixel
Celkový počet
barev pixelu
8 256 3*8=24 16 777 216
10 1 024 [1] [1]
12 4 096 [1] [1]
14 16 384 [1] [1]
16 65 536 3*16=48 281 475 miliard

[1] Tyto barevné hloubky jsou typické pro formát RAW, mají-li se uložit jako běžná fotografie, potom se ukládají buď jako 8 bitů/kanál kde se přebytečné bity ztratí nebo 16 bitů/kanál, kde jsou nadbytečné bity doplněny nulami.

Lidské oko je schopné rozpoznat asi 10 milionů barev, takže 8bitová barevná hloubka je dostatečná. Nicméně pokud je fotografie pořízená v 8bitové barevné hloubce významně editována, řada barev se může ztratit a snímek je potom velmi náchylný k tzv. posterizaci - hrubým a viditelným skokům barev zejména v jemných barevných přechodech. Nicméně řada formátů určených pro ukládání fotografií více než 8bitovou barevnou hloubku uložit nedokáže - typickým příkladem je JPEG, který používá pouze 8 bitů/kanál. 16 bitů/kanál dokáže uložit např. TIFF či PSD (formát programu Photoshop).


Ukázka toho, jak nedostatečný celkový počet barev na pixel vede k hrubému podání barevných přechodů v obrázku - k tzv. posterizaci.

Viz též A/D převodník, Histogram, Posterizace, Tonální rozsah.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.