aliasing

Aliasing je termín, který označuje typický kostrbatý a zubatý vzhled šikmých čar, kruhů atd. zejména ve zvětšených obrázcích nebo v obrázcích pozorovaných s nízkým PPI. Je to důsledek pravidelné mozaikovité struktury digitálních snímků složených z pixelů. Aliasing dává snímkům typický "digitální vzhled". Je to problém čárové grafiky, textu ale i hran na fotografiích.
 
  Normální pohled Zvětšený pohled
Aliasing
V obrázku jsou silně viditelné "zuby" a hrany jsou kostrbaté zejména při zvětšení snímku.
Anti-aliasing
  Anti-aliasing produkuje na pohled mnohem měkčí a jemnější hrany a to zejména při normálním zvětšení snímku.

anti-aliasing

Anti-aliasing kostrbatý vzhled odstraňuje zjemněním hran a vytváří dojem vyššího rozlišení snímku. Pracuje na principu průměrování pixelů okolo hrany. V příkladu výše se tedy nepracuje jen s modrou a bílou, ale s celou škálou různě světle modré, která se vkládá do pixelů blízko hrany. Vytvoří se tak plynulý přechod a hrana potom vypadá plynulá a jemná. Řada programů nabízí i několik variant jak provést anti-aliasing, což je důležité zejména u textu. Anti-aliasing však v principu rozostřuje hrany a tak jde proti požadavku ostrosti.

Viz též Artefakty obrazu, Interpolace, Ostrost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.