Adobe RGB barevný prostor

Barevný prostor Adobe RGB je konkrétní aplikace barevného modelu RGB. Adobe RGB vytvořila firma Adobe System pro lepší zachycení některých barevných odstínů, které prostor sRGB zachytit nedokáže, ale přitom některé tiskárny a monitory je zobrazit dokáží. Adobe RGB definuje podobně jako sRGB konkrétní barvy primárních barev (červené, zelené a modré) a dále bílý bod a gamma.


Možnosti každého konkrétního barevného prostoru se zobrazují jako výsek z plochy všech možných okem viditelných barev (chromatický diagram - typická podkova). Adobe RGB barevný prostor je z něj schopen zobrazit trojúhelník daný jeho základními RGB barvami. Značka D65 označuje tzv. bílý bod. Z obrázku vyplývá, že Adobe RGB má oproti sRGB větší rozsah barev zejména v zelené.

Většina fotoaparátů umožňuje nastavit, zda mají být fotografie ukládány v barevném prostoru Adobe RGB nebo sRGB. I když na první pohled vypadá prostor Adobe RGB jednoznačně lepší, je třeba před neuváženým použitím Adobe RGB varovat:

  1. Uložená fotografie neobsahuje informaci o tom, že byla snímána do Adobe RGB. Přesněji řečeno - v EXIFu to nalézt lze, ICC profil však přibalen není. Proto hrozí zmatení barevných prostorů na straně příjemce snímku.
  2. Většina jednoduchých prohlížečů fotografií si s prostorem Adobe RGB neví rady.
  3. Velká většina běžných monitorů ani tiskáren Adobe RGB nedokáže zobrazit/vytisknout.
  4. Převodem Adobe RGB na sRGB se vždy ztrácí kvalita snímku.

Fotografování do Adobe RGB je tedy možné doporučit jen tam, kde fotograf má pod vědomou kontrolou celý proces až k prohlížení či tisku. Snímáte-li do RAW, rozhodnutí o použitém výsledném barevném prostoru je možné učinit až při vyvolání snímku v PC.


Na většině DSLR lze nalézt v menu volbu, zda fotografie bude uložena v sRGB nebo Adobe RGB barevném prostoru.

Viz též Gamma, Gamut, RGB, sRGB.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.