zvětšení (magnification), měřítko snímání, macro měřítko

Termínem zvětšení (Magnification), makro měřítko, případně maximální měřítko snímání objektivu je označován parametr, který říká jak největší je objektiv schopen vykreslit obraz objektu na senzoru. Pokud budete např. fotografovat 1 cm velkou vosu největším zvětšením jaké objektiv umí (většinou v nějakém "macro" režimu), potom zvětšení objektivu řekne velikost obrazu vosy na senzoru  (nikoliv na výsledné fotce). Je-li max. zvětšení objektivu 1x (měřítko objektivu je 1:1), bude vosa na senzoru také 1 cm velká. Je li zvětšení 0,25x (měřítko 1:4), potom bude vosa na senzoru 0,25 cm velká. Každý objektiv dosáhne maximálního měřítka při své minimální zaostřovací vzdálenosti.


Zvětšení či makro měřítko objektivu udává poměr velikosti obrazu m ku jeho vzoru M. Maximální hodnoty zvětšení se dosáhne při minimální možné zaostřovací vzdálenosti Z.

Stejný objektiv však dokáže vosou vyplnit malý senzor více než velký senzor a tak efektivní zvětšení s ohledem na velikost senzoru je třeba ještě násobit crop faktorem. Jinými slovy - na menším senzoru vyrobí stejný objektiv o crop faktor větší makro.


Makroobjektiv konstruovaný na kinofilmový formát pokryje obrazem celé políčko filmu či senzoru velikosti filmu.


Menší senzor však zaznamená jen menší kus obrazu objektivu, což má stejný následek jako ořez obrazu v PC.


I když absolutní velikost vážky zobrazená objektivem na senzoru byla stejná, menší senzor zaznamená jen menší část a tím ve výsledku zvětší měřítko snímání.

Běžné objektivy umí měřítka 1:2 (zvětšení 0,5x) až 1:4 (0,25x) a to znamená, že vosa bude na senzoru 2x až 4x menší. Měřítko 1:1 se označuje jako True Macro nebo Life Size Macro a umí jej jen specializované makroobjektivy, které však neexistují v zoom variantě, jsou to výhradně pevná ohniska.

Pro každý objektiv platí, že jeho zvětšení lze zvýšit předsádkou nebo mezikroužky.

Viz též Crop faktor, Makroobjektiv, Mezikroužky, Minimální zaostřovací vzdálenost, Předsádka.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.