zorný úhel (angle of view, picture angle)

Termínem zorný úhel (Angle of view, Picture angle) se označuje oblast scény, která bude zachycena objektivem a senzorem/filmem. Zorný úhel je dán ohniskem objektivu a velikostí senzoru a je možné ji měřit diagonálně (přes úhlopříčku senzoru), horizontálně (přes delší stranu senzoru) nebo vertikálně (přes kratší stranu senzoru). Zorný úhel je možné vyjádřit vztahem:

Zorný úhel objektivu [ş] = 2 * arctg( d / ( 2 ∙ f ) )

 
f: ohnisková vzdálenost objektivu [mm]
d: uvažovaný rozměr senzoru [mm]

 


Zorný úhel vytvoří společně ohnisko objektivu a velikost senzoru. Z obrázku je vidět, že menší senzor (modře) má na stejném objektivu užší zorný úhel a vidí tedy ze scény méně. Obrázek odpovídá např. pohledu na fotoaparát z boku, v tom případě by zorný úhel representoval vertikální zorný úhel.

 


Zorný úhel daný ohniskem a velikostí senzoru určí výřez scény, která bude zaznamenána do fotografie.


Ohnisková vzdálenost a zorný úhel objektivu jsou vzájemně svázány, spojovací článek je velikost senzoru. Uvedená čísla představují diagonální zorný úhel pro senzory velikosti kinofilmu 24 x 36 mm.

Ohnisko (mm) 13 15 18 21 24 28 35 50 85 105 135 180 210 300 400 500 600
Diagonálně (°) 118 111 100 91.7 84.1 75.4 63.4 46.8 28.6 23.3 18.2 13.7 11.8 8.25 6.19 4.96 4.13
Vertikálně (°) 85.4 77.3 67.4 59.5 53.1 46.4 37.8 27.0 16.1 13.0 10.2 7.63 6.54 4.58 3.44 2.75 2.29
Horizontálně (°) 108 100.4 90.0 81.2 73.7 65.5 54.4 39.6 23.9 19.5 15.2 11.4 9.80 6.87 5.15 4.12 3.44

Diagonální, vertikální a horizontální zorné úhly objektivů pro kinofilm 24x36 mm.

Viz též 35mm ekvivalent, Crop faktor, Ohnisková vzdálenost, Senzor.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.