zaostřená vzdálenost (focusing distance)

Zaostřenou vzdáleností (metry či centimetry) se rozumí vzdálenost objektu měřená od senzoru/filmu, z které objektiv zajistí ostrý obraz na senzoru. Zaostřená vzdálenost může být v každé chvíli jen jedna a vytvoří rovinu kolmou na osu objektivu. I když z fyzikálního pohledu je milimetr před i za zaostřenou vzdáleností již rozostřeno, prakticky bývá subjektivně zaostřená oblast širší, což vytváří hloubku ostrosti. Změna vzdálenosti k objektu (nikoliv samotné přeostření) také mění perspektivu.


Zaostřená vzdálenost je rovina kolmá na osu objektivu, z které se předměty vykreslí ostře na senzoru/filmu.


Na podobných snímcích je velmi dobře vidět rovina zaostření i hloubka ostrosti.

Z hlediska optiky platí, že nevstupují-li paprsky do čočky rovnoběžně (objekt není v nekonečnu) musí se čočka posunout mírně vpřed (jakoby prodloužit svoji ohniskovou vzdálenost), aby paprsky dopadly zaostřené na senzor/film. V takovém případě platí, že převrácená hodnota vzdálenosti objekt-čočka (S1) plus převrácená hodnota vzdálenosti čočka-obraz (S2) je rovna převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti f. Zaostřovací vzdáleností je v tomto případě vzdálenost S1 + S2. Oddálení čočky od senzoru má také vliv na světelnost objektivu.


Je-li objekt blíže než v nekonečnu, čočka se musí posunout mírně vlevo (před ohniskovou vzdálenost), aby na senzoru vytvořila ostrý obraz.

V každém případě platí, že zaostřování posouvá čočky v objektivu. To je možné provádět buď ručně (ruční ostření, Manual focus) nebo automaticky - motorově (Auto focus, AF). Proto každý objektiv schopný automatického ostření musí mít ve svém těle buď motor nebo hřídel, kterou se přenáší zaostřovací pohyby z motoru obsaženého v těle DSLR. Doraz, který v každém objektivu omezí další posun zaostřovací čočky (nebo skupiny čoček) vpřed, určí i tzv. minimální zaostřovací vzdálenost, která má zásadní vliv na zvětšení objektivu.


V DSLR se používají oba systémy - jak motor v objektivu, tak v těle DSLR. Někde ale motor být musí a tak pokud nemá motor v těle DSLR ani objektiv, automatické ostření není možné.

Viz též Hloubka ostrosti, Minimální zaostřovací vzdálenost, Ohnisková vzdálenost, Zvětšení objektivu.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.