vinětace (vignetting)

Vinětace je vada objektivu, která se projevuje redukcí jasu na krajích obrazu a zejména v jeho rozích v porovnání ke středu obrazu. Vinětace (není-li masivní) může být poměrně snadno korigována v PC a řada editorů (Zoner, Photoshop) má na tuto korekci přímo vhodné nástroje. I když je vinětace považována za vadu objektivu, někdy může být zcela cíleně napodobena pro upoutání pozornosti na střed obrazu. Vinětací trpí jak širokoúhlé objektivy, tak teleobjektivy a vinětace může být také způsobena nevhodnou sluneční clonou nebo příliš velkým počtem filtrů našroubovaných na přední závit objektivu.


Příklad vinětace objektivu.


Vinětace způsobená nevhodným použitím příliš mnoha filtrů, kdy se již filtry objeví v obraze. V této vinětaci je objektiv nevině.

Viz též Antireflexní vrstvy, Barevná vada, Bokeh, Difrakce, Sférická vada.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.