Zákon převrácených čtverců (Inverse-square law)

Zákon převrácených čtverců je základní optický princip, podle kterého intenzita světla dopadajícího na plátno klesá s druhou mocninou vzdálenosti zdroje světla od plátna. Oddálení plátna např. do dvojnásobné vzdálenosti způsobí tedy pokles intenzity světla na plátně čtyřikrát. V praxi to tedy znamená, že intenzita světla do dálky velmi rychle klesá.


Intenzita světla na zadním plátně je 4x nižší i přesto, že plátno je jen 2x dál. Světlo se totiž "ředí" na jeho 4x větší plochu.

Viz též Clonové číslo, Světelnost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.