sférická vada

Sférická vada se projevuje buď zakřivením obrazu do koule (soudek, Barrel) nebo prohnutím obrazu (poduška, Pincushion). Sférická vada je typická pro širokoúhlé objektivy nebo pro zoom objektivy na širokoúhlém konci. Je dobře viditelná tam, kde na snímku jsou výrazné a rovné čáry blízko okraje (rám okna, horizont moře atd.). Tento druh vady může být poměrně snadno korigován v PC a řada editorů (Zoner, Photoshop) má na tuto korekci přímo vhodné nástroje.

Ukázka sférického zkreslení, což je nerovnoměrné zvětšení obrazu v ploše.


Ukázka reálného zkreslení typu soudek. Pro lepší názornost je přes obraz zobrazena mřížka.

Viz též Antireflexní vrstvy, Artefakty obrazu, Barevná vada, Bokeh, Difrakce, Vinětace.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.