předsádka, předsádková čočka, Makropředsádka (close-up lens)

Předsádková čočka je dodatečná optika šroubovaná podobně jako filtry na přední závit objektivu. Potýká se tak se stejnými problémy při nákupu jako filtry - různé průměry závitů na objektivech vyžadují různé předsádkové čočky.

Předsádkové čočky se dají rozdělit na 3 typy:

Telepředsádky a širokoúhlé předsádky se u DSLR nepoužívají a význam tak mají jen makropředsádky, které zkrátí (podobně jako lupa) minimální zaostřovací vzdálenost a tím zvýší zvětšení objektivu. Mají tedy účinek podobný mezikroužkům.

Síla účinku makropředsádky se udává v dioptriích, přičemž převrácená hodnota dioptrií říká, na jakou vzdálenost v metrech bude zaostřeno. Tento údaj je nezávislý na ohnisku objektivu (chování bude stejné na 50mm i 200mm objektivu) a platí v okamžiku, kdy objektiv je zaostřen na nekonečno. Makropředsádka +2 dioptrie tak zaostří na 0.5 metru, makropředsádka +3 dioptrie na 33 cm atd. Bude-li objektiv zaostřen na kratší vzdálenost než nekonečno, kombinace makropředsádky a objektivu zaostří ještě na kratší vzdálenost.


Síla makropředsádek se udává v dioptriích. Předsádky je možné šroubovat na sebe, účinek se jednoduše sčítá.

Vliv makropředsádky je nejmarkantnější u teleobjektivů na rozdíl od mezikroužků, které se projeví nejvíce u širokoúhlých objektivů. Zásadní výhoda předsádek oproti mezikroužkům je ale v tom, že na rozdíl od mezikroužků předsádky nesnižují světelnost. Nezpůsobí tedy žádné prodloužení expozičního času či nutnost snižování clonového čísla.

Makropředsádky se prodávají buď samostatně nebo v setech (např. +1, +2 a +4 dioptrie), přičemž jejich účinek se sčítá. Našroubujete-li na sebe 2 makropředsádky +1 a +4, účinek je rovný +5 a je možné zaostřit od 20 cm blíže. Jako poslední je vždy lepší našroubovat na objektiv slabší předsádku.

Nevýhody makropředsádek

Nevýhoda makropředsádek je, že snižují kvalitu kresby objektivu a to zejména barevnou vadou. Ztráta ostrosti obrazu se bude zhoršovat se stoupající silou makropředsádky a tak lze s nimi jen obtížně dosáhnout měřítek lepších než 1:1. Zacloněním objektivu se částečně dá ztráta kvality kresby potlačit, ne však zcela.

Kvalita a cena makropředsádek je určena jednak jejich antireflexními vrstvami a tím odolností na reflexe v protisvětle a jednak kvalitou kresby. Nejkvalitnější makropředsádky jsou již tvořeny více čočkami (většinou 2 členy ve 2 skupinách) a výsledkem bývá částečně kompenzovaná barevná vada. V názvu je potom často uvedena zkratka APO - předsádka je apochromatická.

Viz též Barevná vada, Makroobjektiv, Mezikroužky, Měřítko snímání, Minimální zaostřovací vzdálenost, Světelnost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.