polarizace, lineární  a cirkulární polarizační filtr

polarizace

Světlo ze slunce není nijak polarizováno a tak „kmitá“ do všech stran. Průchodem atmosférou či odrazem od předmětů se však světlo různě polarizuje a potom kmitá již jen v některém preferovaném směru, stane se světlem polarizovaným.


Polarizace světla je jednoduše řečeno způsob, jak se světlo na své cestě vpřed otáčí kolem své osy. Polarizované světlo kmitá jen jedním směrem, nepolarizované kmitá do všech stran.

Polarizační filtr si lze představit jako "štěrbinu", která propustí pouze světlo polarizované shodně jako je natočení štěrbiny. Polarizační filtry jsou proto konstruovány v otočné objímce a díky tomu lze otáčením polarizačního filtru najít polohu, v které je jeho účinek nejsilnější. Účinek filtru závisí na polarizaci odraženého/rozptýleného světla a je proto selektivní, pro různé části scény jiný a není ho tedy možné realizovat v PC.


Polarizační filtr je možné si představit jako mřížku, která propustí pouze světlo se shodnou polarizací jako je natočení mřížky.

Lineární x cirkulární polarizační filtr

Polarizační filtry jsou v zásadě dvou typů - lineární a cirkulární. Svým účinkem jsou oba typy zcela identické, liší se pouze svojí kompatibilitou s některými fotoaparáty. Lineární polarizační filtr bývá levnější a světlo jím prošlé je polarizováno jen v jednom směru (proto lineární). Analogie se štěrbinou u něj tedy zcela funguje. Zaostřovací automatiky (Auto Focus, AF) některých přístrojů však pracují s polarizací světla a tak lineární polarizační filtr může jejich činnost omezit. Proto jsou na trhu mírně dražší cirkulární polarizační filtry, které mají na výstupu speciální fólii, jenž světlo opět převede na nepolarizované, tedy kmitající do všech stran. I když problémy se zaostřováním bývají vzácné, tak je nelze zcela vyloučit a tak buď lineární polarizační filtr předem důkladně vyzkoušejte, nebo pořiďte universální cirkulární.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.