ohnisková vzdálenost (Focal length), dioptrie (dioptre)

Ohnisková vzdálenost čočky f je definována jako vzdálenost čočky k jejímu ohnisku (místu kde je ostrý obraz) za předpokladu, že zobrazený předmět je v nekonečnu. Jinými slovy je to vzdálenost, kde se paprsky protnou (ostrý obraz) pokud vstupují do čočky rovnoběžně (tj. předmět je v nekonečnu). Z toho tedy vyplývá, že každý objektiv dosáhne své nominální ohniskové vzdálenosti jen pokud je zaostřen na nekonečno.


Ohnisko je vzdálenost, kam se soustředí paprsky procházející čočkou pokud vstupují do čočky rovnoběžně (tj. předmět je v nekonečnu).


I rozptylná čočka má ohnisko, to ale leží virtuálně před čočkou a má proto zápornou hodnotu.

dioptrie (dioptre)

Převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti f zadané v metrech je dioptrie (Dioptre). Dioptrie je jednotka optické mohutnosti, není ale standardní jednotkou soustavy SI. V dioptriích se obvykle udává síla předsádek.

Příklad: Čočka s ohniskovou vzdáleností 1 metr má optickou mohutnost 1 dioptrie, čočka s ohniskovou vzdáleností 25 cm má optickou mohutnost 4 dioptrie.

Viz též Předsádka, Zaostřená vzdálenost, Zorný úhel.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.