MTF křivka (Modulation Transfer Function chart, MTF Chart)

K objektivnímu vyjádření kresby objektivů se užívá tzv. MTF křivka. Vyjadřuje "ostrost" objektivu v ploše snímku od středu do kraje a tedy po úhlopříčce. Vodorovná osa grafu udává diagonální vzdálenost v milimetrech od středu kinofilmového políčka 24x36 mm do jeho rohu (tj. 0 až 21,5mm). Svislá osa udává přenos kontrastu předlohy v rozsahu 0 nebo 0 % (objektiv již vůbec není schopen kresbu přenést) až 1 nebo 100 % (objektiv přenesl předlohu na snímek zcela bezchybně). V každém bodě od středu do rohu se měří 4 údaje (metodika Canon):

  1. Přenos kontrastu na mřížce 10 čar na milimetr, čáry kolmo na úhlopříčku (tzv. sagittal lines)
  2. Přenos kontrastu na mřížce 10 čar na milimetr, čáry rovnoběžně s úhlopříčkou (tzv. meridional lines)
  3. Přenos kontrastu na mřížce 30 čar na milimetr, čáry kolmo na úhlopříčku (tzv. sagittal lines)
  4. Přenos kontrastu na mřížce 30 čar na milimetr, čáry rovnoběžně s úhlopříčkou (tzv. meridional lines)

Detaily metodiky se však mohou u různých výrobců a různých zdrojů mírně lišit.

Optické vady jsou méně patrné ve středu obrazu a projevují se hlavně v krajních polohách (proto křivky většinou zleva doprava klesají). Dalším důležitým parametrem je směr čar zkušebního obrazce, které jsou na grafu obvykle reprezentovány plnou a přerušovanou čarou. Jsou–li tyto křivky příliš daleko od sebe (rozevírají se), indikuje to astigmatickou vadu objektivu a výsledný obraz je rozmazaný.

Přenos čar při hustotě 10 čar/mm se nazývá kontrastem (je v tom trochu zmatek - neplést s normálním kontrastem) a přenos čar při hustotě 30 čar/mm se nazývá ostrost. Kupodivu objektivy s dobrým kontrastem se subjektivně zdají "ostřejší" než objektivy s ostrou kresbou, ale horším kontrastem. Přirozeně kvalitní objektivy jsou obvykle jak kontrastní, tak ostré. Odchylky o cca 10 % se ale obtížně rozpoznávají. Grafy jsou většinou sestaveny ještě pro různé clony a u zoom objektivů pro různé ohniskové vzdálenosti (obvykle obě krajní hodnoty).

  
Příklad MTF křivek objektivu Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM na ohnisku 28 a 105mm.


 Clona f/8, 10 čar/mm, čáry rovnoběžně s úhlopříčkou
 Clona f/8, 10 čar/mm, čáry kolmo na úhlopříčku

 Clona f/3.5-4.5, 10 čar/mm, čáry rovnoběžně s úhlopříčkou
 Clona f/3.5-4.5, 10 čar/mm, čáry kolmo na úhlopříčku

 Clona f/8, 30 čar/mm, čáry rovnoběžně s úhlopříčkou
 Clona f/8, 30 čar/mm, čáry kolmo na úhlopříčku

 Clona f/3.5-4.5, 30 čar/mm, čáry rovnoběžně s úhlopříčkou
 Clona f/3.5-4.5, 30 čar/mm, čáry kolmo na úhlopříčku


Jinými slovy - tlusté čáry jsou 10 čar/mm, tenké 30 čar/mm, černé čáry jsou při otevřené cloně, modré při cloně f/8, plné čáry jsou při vzorku rovnoběžně s úhlopříčkou, čárkované kolmo.

Viz též Barevná vada, Obrazové pole objektivu.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.