minimální zaostřovací vzdálenost (minimum focusing distance)

Minimální zaostřovací vzdálenost (Minimum focusing distance) je technický parametr každého objektivu, který říká na jakou minimální vzdálenost je objektiv schopen zaostřit. Z této minimální zaostřovací vzdálenosti poskytne objektiv své maximální měřítko snímání (zvětšení). Protože se ale při zaostření na bližší vzdálenost než nekonečno nutně prodlužuje ohnisko objektivu, klesá tím světelnost objektivu. Minimální zaostřovací vzdálenost lze výrazně zkrátit a tím zvětšit zvětšení objektivu pomocí mezikroužků nebo předsádek.

Viz též Makroobjektiv, Mezikroužky, Předsádka, Světelnost, Zaostřená vzdálenost, Zvětšení.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.