rozptylový kroužek (circle of confusion, coc)

Ze zákonů optiky plyne, že každý objektiv lze v jednu chvíli zaostřit jen na jednu konkrétní vzdálenost. Sebemenší odchylka od této zaostřené vzdálenosti způsobí, že obraz na senzoru bude již rozostřen. Velikost tohoto rozostření je možné snadno změřit změřením průměru kruhu (v milimetrech), který se na senzoru vytvoří místo bodu. Jinými slovy - rozostření obrazu zobrazí světelný bod na senzoru jako kruh a průměr tohoto kruhu měří velikost rozostření. Právě tomuto kruhu se říká rozptylový kroužek (Circle of Confusion, CoC).

Lidské oko není schopno na běžnou pozorovací (čtecí) vzdálenost rozpoznat menší objekty, než asi 0,25 mm. Rozptylový kroužek proto na výsledné fotografii nesmí přesáhnout 0,25 mm, jen v takovém případě bude rozostření neviditelné. Pokud však chceme zjistit povolené rozostření v době pořizování fotografie, je nutné se zeptat na povolenou velikost rozptylového kroužku na senzoru - nikoliv na výsledné fotografii (velikost fotografie je při stisku spouště neznámá). Pro výpočty se standardně předpokládá fotografie velikosti 8 x 12 palců (důvody jsou historické), což odpovídá velikosti zhruba A4, tj. 210 x 297 mm.


Rozptylový kroužek je povolená hodnota rozostření na senzoru, která na výsledné fotografii nebude vidět.

Pokud by senzor měl velikost papíru A4, nebylo by třeba obraz nijak zvětšovat a rozptylový kroužek na senzoru by byl také roven 0,25 mm. Senzor je však menší a obraz je tedy třeba ze senzoru na výslednou fotografii A4 zvětšit. Kolikrát je menší senzor než A4, tolikrát je třeba obraz zvětšit a o stejnou hodnotu je třeba zmenšit rozptylový kroužek. Proto  se velikost rozptylového kroužku mění s velikostí senzoru  a pro menší senzory klesá.

Senzor Rozměry Úhlopříčka Poměr k A4 CoC CoC prakticky
A4 210 x 297 mm 364 mm   1,0 x 0,2500 mm 0,25 mm
Film 24 x 36 mm 43 mm   8,4 x 0,0297 mm 0,03 mm
APS-C, DX 15 x 23 mm 27 mm 13,2 x 0,0189 mm 0,02 mm
4/3 Olympus 13 x 17,3 mm 22 mm 16,8 x 0,0149 mm 0,015 mm

Viz též Hloubka ostrosti, Hyperfokální vzdálenost, Zaostřená vzdálenost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.