clonové číslo (F-number, F-stop)

Podle základního optického zákona převrácených čtverců závisí množství světla dopadajícího na senzor nejen na otvoru clony, ale též na vzdálenosti clony od senzoru. A vzdálenost clony od senzoru je ohnisková vzdálenost objektivu. Intenzita dopadajícího světla na senzor je tedy závislá na průměru clony D a na ohniskové vzdálenosti použitého objektivu f.

Uvažovat při nastavování expozice na fotoaparátu ohniskovou vzdálenost je nepraktické a proto již staří fotografové zavedli clonová čísla F, která z úvah ohniskovou vzdálenost vyřazují. Clonové číslo F (např. 2.8) tak zajistí stejné množství světla na senzoru bez ohledu na ohnisko objektivu. Potřebný průměr clony pro zadané clonové číslo F a aktuální ohniskovou vzdálenost si spočítá objektiv sám podle jednoduchého vztahu:

Průměr clony D [mm] = Ohnisková vzdálenost f [mm] / Clonové číslo F

A obráceně - z ohniskové vzdálenosti a průměru clony (oboje v mm) lze snadno spočítat clonové číslo F jako:

F = f / D

Průměr clony 25 mm a objektiv 100 mm tedy zajistí stejnou intenzitu světla na senzoru jako průměr clony 50 mm na objektivu 200 mm a obě tyto situace odpovídají clonovému číslu 4.

Další příklady:

  • 300 mm teleobjektiv při clonovém čísle 4 musí nastavit průměr clony 300/4 = 75 mm = 7,5 cm
  • 20 mm objektiv při clonovém čísle 4 musí nastavit průměr clony 20/4 = 5 mm

Často se lze též setkat se zápisem clony ve tvaru např. f/8, kde f značí ohniskovou vzdálenost a zápis f/8 tedy znamená "poděl ohniskovou vzdálenost clonovým číslem a získáš průměr clony".

Základních řada clonových čísel, která mění množství světla vždy 2x, je:

1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, ...

V praxi se ale používá jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota (1/2) nebo dvě mezihodnoty (1/3 a 2/3). Například mezi základními hodnotami 4.0 a 5.6 jsou mezihodnoty 4.5 a 5.0. Vztah F=f/D je i příčinou toho, že menší clonové číslo znamená více otevřenou clonu a proto clonovému číslu se někdy také říká zaclonění.

Clonový kroužek (Aperture ring)

I když clona se dnes v objektivu nastavuje elektronicky z těla DSLR, jsou některé objektivy vybaveny clonovým kroužkem (Aperture ring). Ten umožňuje ovládat clonu ryze mechanicky a aby s těmito objektivy pracovalo automatické nastavování clony z těla DSLR, je třeba clonový kroužek nastavit většinou do polohy maximálního clonového čísla nebo na značku A.


Některé objektivy jsou vybaveny clonovým kroužkem (červeně) pro ruční ovládání clony. Aby pracovalo automatické ovládání clony z těla DSLR je třeba tento clonový kroužek nastavit na max. clonové číslo (žlutě) či na značku "A".

Viz též Clona, Ohnisková vzdálenost, Světelnost, Zákon převrácených čtverců.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.