clona (Aperture)

Množství světla které projde objektivem lze řídit clonou - kruhovým otvorem ve středu objektivu. Čím větší je průměr clony, tím více světla projde objektivem a dopadne na senzor. V praxi je clona v objektivu zkonstruována z tenkých kovových lamel, které vytváří přibližně kruhový tvar. Clona vedle expozice ovlivňuje ještě hloubku ostrosti a bokeh.


Clona je otvor v objektivu jehož průměr D dokáže objektiv regulovat. Tím fotoaparát řídí množství světla, které objektivem prochází.

Množství světla které projde clonou je úměrné ploše otvoru clony a nikoliv jejímu průměru (D). V praxi to znamená (a často mate), že když zdvojnásobíte průměr clony D, tak zečtyřnásobíte množství světla čili zečtyřnásobíte expozici. Chcete-li tedy skutečně pouze zdvojnásobit expozici, musíte otevřít clonu (zvětšit její průměr) nikoliv 2x ale pouze 1,4x. Pro kruhové clony totiž platí, že plocha kterou světlo prochází je 3,14 * r2 kde r je poloměr clony. Zdvojnásobení plochy clony se proto dosáhne zvětšením průměru clony D o odmocninu ze 2, což je ~1,4.


Množství světla prošlého clonou se zleva doprava zmenšuje vždy 2x, průměr clony se však zmenšuje jen 1,4x.

Viz též Bokeh, Clonové číslo, Hloubka ostrosti, Světelnost.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.