Bokeh

Japonským slovem bokeh se označuje způsob, jakým objektiv zobrazí ty části obrazu, které jsou mimo rovinu zaostření. Rozostřené bývá většinou pozadí snímku (typicky u portrétů) a tak se často mluví o způsobu rozostření pozadí. Bokeh lze hodnotit jen subjektivně - některé objektivy rozostří pozadí jemně a pro oko příjemně, jiné nehezky, flekatě atd.


Nádherný bokeh typický pro objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností. Na výsledku se však silně podepisuje i obsah pozadí.


Špatný bokeh s typickými osmiúhelníky na pozadí.

Objektivem zaostřený světelný bod se na senzoru opět zobrazí jako bod, kdežto nezaostřený bod se na senzoru zobrazí jako kruh a vlivem různých vad nemusí mít ani přísně kruhový tvar. Navíc některé objektivy zobrazí tento kruh jako rovnoměrně světlý, jiné mají jasnější střed a některé naopak jasnější okraj. Některé objektivy více mění zobrazení kruhu se změnou vzdálenosti objektu, některé méně atp. Ve výsledném obraze se všechny tyto kruhy vytvořené body fotografovaného předmětu mimo zaostření sečtou a vytvoří bokeh.

Špatný bokeh. Čára mimo rovinu zaostření by se na senzoru zobrazila jako dvě rozmazané čáry.
Neutrální a technicky perfektní bokeh s rovnoměrně světlým kruhem. Tento bokeh produkuje většina moderních objektivů.
Subjektivně ideální Gaussovsky rozostřený bokeh, který bývá okem hodnocen jako nejlepší. Bohužel objektivy produkují spíše bokeh neutrální až špatný.

Tvar kruhu vzniklého zobrazením bodu mimo rovinu zaostření má na celkový bokeh hlavní vliv.

Na bokeh má významný vliv tvar a konstrukce clony. V ideálním případě by clona byla kruhová, v reálném případě jí tvoří mnohoúhelník s prohnutými hranami. V takovém případě nemá rozostřený bod tvar kruhu, ale mnohoúhelníku s takovým počtem hran, kolik lamel má clona. U clon s lichým počtem lamel se navíc kolem velmi jasných bodů vytvoří hvězda, kde počet jejich cípů je dvojnásobný než počet lamel clony. U clon se sudým počtem lamel se kolem velmi jasných bodů vytvoří hvězda se stejným počtem cípů. Vliv clony se ale uplatní pouze v případě zacloněného objektivu.

Dobrý bokeh má větší význam u teleobjektivů, makroobjektivů, portrétních objektivů a extrémně světelných objektivů, kde se často pracuje s malou hloubkou ostrosti a způsob rozostření pozadí je hodně vidět.

Viz též Clona, Hloubka ostrosti.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.