Barevná vada (Chromatická aberace)

Barevná vada (chromatická aberace) trápí každý objektiv. Je totiž důsledkem fyzikálních zákonů podle nichž má každá čočka různý index lomu (je různě silná) pro různé vlnové délky světla - různé barvy. Barvy se tak lámou jinak a na výsledném snímku se to projeví barevným duhováním obrazu a to zejména na okrajích, kde se silně projevuje okrajová barevná vada.


Různé vlnové délky (barvy) láme čočka každou jinak a tak se na senzoru barvy nepotkají. To se projeví rozostřením a barevným duhováním obrazu.


Ukázka reálné barevné vady na okraji obrazu s jasně viditelným duhováním hran.

Výrobci objektivů se snaží s barevnou vadou bojovat a objektivy na barevnou vadu kompenzovat, přičemž kompenzace se provádí kombinací různých typů optických členů. Úplná kompenzace v celé ploše snímku je však velmi obtížná a tak každý reálný objektiv má barevnou vadu kompenzovánu jen částečně. Barevná vada se projevuje nejvíce u dlouhých ohniskem (teleobjektivů).

Achromatický objektiv

Achromatický objektiv je takový objektiv, který koriguje barevnou vadu pro dvě vlnové délky (dvě barvy). Ve fotografické praxi to bývá nejčastěji barva modro-fialová a žlutá.

Apochromatický objektiv (APO)

Apochromatický objektiv (často značen APO) je takový objektiv, který koriguje barevnou vadu pro tři vlnové délky (tři barvy). Díky této korekci se drží barevná vada v poměrně úzkém pruhu. Apochromatické objektivy jsou objektivy střední a vyšší třídy.


Barevnou vadu lze vyjádřit jako odchylku zaostření paprsků ve vztahu k barvě. Achromatický objektiv ji má korigovanou pro dvě barvy (černé tečky), apochromatický objektiv ji koriguje pro tři barvy (bílé hvězdy).

Viz též Artefakty obrazu, Asférický objektiv.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.